Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 65

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
În timpul reglajului, fasciculul laser apare în partea
stângă a pânzei de ferăstrău
1
1. Şurub pentru schimbarea domeniului mobilitate al
şurubului de reglare
2. Şurub de reglare
3. Cheie inbus
4. Fascicul laser
5. Pânză de ferăstrău
005527
În timpul reglajului, fasciculul laser apare în partea
dreaptă a pânzei de ferăstrău
1
1. Şurub pentru schimbarea domeniului mobilitate al
şurubului de reglare
2. Pânză de ferăstrău
3. Fascicul laser
005528
Pentru ambele reglări, procedaţi după cum urmează.
1.
Asiguraţi-vă că maşina este deconectată.
2.
Trasaţi linia de tăiere pe piesa de prelucrat şi
aşezaţi-o pe masa rotativă. Nu fixaţi deocamdată
piesa de prelucrat cu o menghină sau un dispozitiv
de fixare similar.
3.
Coborâţi pânza prin coborârea mânerului şi
verificaţi numai care este poziţia liniei de tăiere şi a
pânzei de ferăstrău. (Decideţi care va fi poziţia de
tăiere pe linia de tăiere.)
4.
După ce aţi decis asupra poziţiei de tăiere,
readuceţi mânerul în poziţia iniţială. Fixaţi piesa de
prelucrat cu menghina verticală fără a deplasa
piesa din poziţia verificată anterior.
5.
Conectaţi scula şi activaţi comutatorul laserului.
6.
Reglaţi poziţia fasciculului laser după cum
urmează.
Poziţia fasciculului laser poate fi schimbată, deoarece
domeniul de mobilitate al şurubului de reglare a laserului
poate fi modificat rotind două şuruburi cu o cheie inbus.
(Domeniul de mobilitate al fasciculului laser este reglat
din fabrică la maxim 1 mm de faţa laterală a pânzei.)
Pentru a deplasa domeniul de mobilitate al fasciculului
laser mai departe de faţa laterală a pânzei, rotiţi cele
două şuruburi în sens anti-orar după slăbirea şurubului
2
4
3
2
de reglare. Rotiţi aceste două şuruburi în sens orar
pentru a deplasa fasciculul mai aproape de faţa laterală a
pânzei după slăbirea şurubului de reglare.
Consultaţi paragraful intitulat „Acţiunea fasciculului laser"
şi ajustaţi şurubul de reglare astfel încât linia de tăiere de
5
pe piesa de prelucrat să fie aliniată cu fasciculul laser.
NOTĂ:
Verificaţi precizia de poziţionare a fasciculului laser
în mod regulat.
Dacă unitatea laser se defectează, solicitaţi
repararea maşinii la un centru de service Makita
autorizat.
Înlocuirea tubului fluorescent
Numai pentru modelele LS0714F, LS0714FL
Fig.56
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
deconectată înainte de a înlocui tubul fluorescent.
Nu aplicaţi forţă, şocuri asupra tubului fluorescent
3
şi nu-l zgâriaţi, deoarece aceasta poate provoca
spargerea sticlei tubului fluorescent rezultând în
vătămarea dumneavoastră şi a persoanelor din jur.
Lăsaţi tubul fluorescent să se răcească un timp
imediat după folosirea acestuia, înainte de a-l
înlocui. În caz contrar puteţi suferi arsuri.
Demontaţi şuruburile care fixează compartimentul lămpii.
Extrageţi compartimentul lămpii apăsând uşor de partea
superioară, după cum se vede în partea stângă a figurii.
Extrageţi tubul fluorescent şi apoi înlocuiţi-l cu unul nou,
original de la Makita.
Curăţarea lentilei laserului
Pentru modelele LS0714FL, LS0714L
Fig.57
Dacă lentila laserului se murdăreşte, sau dacă se
acumulează rumeguş pe aceasta astfel încât fascicul
laser nu mai este uşor vizibil, deconectaţi ferăstrăul, apoi
demontaţi şi curăţaţi cu grijă lentila laserului cu o lavetă
moale umedă. Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare
pe bază de petrol pentru a curăţa lentila.
Fig.58
Pentru a demonta lentila laserului, demontaţi pânza de
ferăstrău înainte de a demonta lentila, urmând
instrucţiunile de la paragraful intitulat „Montarea sau
demontarea pânzei de ferăstrău".
Slăbiţi, dar nu scoateţi şurubul care fixează lentila
folosind o şurubelniţă.
Extrageţi lentila după cum se vede în figură.
NOTĂ:
Dacă lentila nu poate fi extrasă, slăbiţi mai mult
şurubul şi trageţi din nou de lentilă fără a scoate
şurubul.
65

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l