Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 42

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
płyty z nacięciami tak, aby stykały się z zębami tarczy.
Dokręć śruby przednie (niezbyt mocno). Popchnij suport
wzdłużny ku prowadnicy do oporu i wyreguluj płyty z
nacięciami tak, aby stykały się z zębami tarczy. Dokręć
śruby tylne (niezbyt mocno).
Po wyregulowaniu płyt z nacięciami zwolnij kołek
oporowy i podnieś uchwyt. Teraz dokręć solidnie
wszystkie śruby.
UWAGA:
Przed i po zmianie kąta cięcia w pionie pamiętaj o
zamontowaniu płyt z nacięciami tak, jak opisano
powyżej.
Zachowanie maksymalnej wydajności cięcia
Rys.9
Rys.10
Urządzenie jest fabrycznie ustawione w taki sposób, aby
zapewnić maksymalną wydajność cięcia dla tarcz o
średnicy 190 mm.
Zakładając nową tarczę, zawsze sprawdź jej dolne
położenie graniczne i w razie potrzeby skoryguj je w
następujący sposób:
W pierwszej kolejności należy wyjąć wtyczkę narzędzia z
gniazda zasilającego. Popchnąć do oporu suport
wzdłużny do prowadnicy i całkowicie obniżyć uchwyt.
Kluczem sześciokątnym obracać śrubę regulacyjną, aż
krawędź tarczy znajdzie się nieznacznie poniżej górnej
powierzchni podstawy obrotowej w punkcie, w którym
płaszczyzna czołowa prowadnicy styka się z górną
powierzchnią podstawy obrotowej.
Przy wyłączonym urządzeniu obróć ręką tarczę,
przytrzymując uchwyt pilarki w skrajnym dolnym
położeniu, aby upewnić się, że tarcza nie dotyka żadnej
części dolnej podstawy. W razie potrzeby skoryguj
nieznacznie ustawienie tarczy.
OSTRZEŻENIE:
Po założeniu nowej tarczy, zawsze upewnij się, czy
przypadkiem nie dotyka ona jakiejś części dolnej
podstawy, gdy uchwyt pilarki jest opuszczony do
oporu. Czynność tę należy wykonywać zawsze
przy odłączonym zasilaniu.
Ramię ogranicznika
Rys.11
Dolna pozycja tarczy może być łatwo wyregulowana przy
pomocy ramienia ogranicznika. Aby ją wyregulować,
należy
obrócić
ramię
wskazywanym przez strzałkę, jak pokazano na ilustracji.
Dopasuj śrubę regulującą tak, aby po całkowitym
obniżeniu uchwytu tarcza zatrzymała się w żądanej
pozycji.
Regulacja kąta cięcia w poziomie
Rys.12
Poluzuj uchwyt, obracając go w lewo. Obróć podstawę
obrotową, naciskając jednocześnie w dół dźwignię
ogranicznika
w
kierunku
blokady. Po przesunięciu uchwytu do położenia, w
którym wskaźnik pokazuje na podziałce kąta cięcia w
poziomie żądany kąt, mocno dokręć uchwyt w prawo.
UWAGA:
Chcąc zmienić położenie podstawy obrotowej
koniecznie podnieś do oporu uchwyt pilarki.
Po zmianie kąta cięcia w poziomie, zawsze zablokuj
podstawę obrotową dokręcając mocno uchwyt.
Regulacja kąta cięcia w pionie
Rys.13
Rys.14
Aby zmienić ustawienie kąta cięcia w pionie, poluzuj
dźwignię z tyłu urządzenia obracając ją w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Przesuń uchwyt pilarki w lewo, aby przechylić tarczę, aż
wskaźnik ustawi się na wybranym kącie na skali kąta
cięcia w pionie. Następnie dokręć mocno dźwignię, aby
zablokować ramię.
Aby przechylić tarczę w prawo, wciśnij przycisk
zwalniający z tyłu narzędzia, równocześnie przekręcając
tarczę lekko w lewo po poluzowaniu dźwigni. Gdy
przycisk zwalniający jest wciśnięty, przechyl tarczę w
prawo.
UWAGA:
Chcąc przechylić tarczę koniecznie podnieś do
oporu uchwyt narzędzia.
Po zmianie ustawienia kąta cięcia w pionie pamiętaj,
aby zablokować ramię dokręcając dźwignię w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Podczas zmiany kąta cięcia w pionie upewnij się,
że płyty z nacięciami są ustawione w prawidłowej
pozycji - zgodnie z zaleceniami zawartymi w
rozdziale „Pozycjonowanie płyty z nacięciem".
Regulacja pozycji dźwigni
Rys.15
Jeżeli dźwignia nie jest naciągnięta do końca, można
zmieniać jej pozycję co 30°.
Poluzuj dźwignię i wymij śrubę, która blokuje ją z tyłu
narzędzia. Wyjmij dźwignię i zamontują ją ponownie
tak,aby znalazła się lekko ponad poziomem. Unieruchom
dźwignię śrubą zaciskową.
Włączanie
UWAGA:
Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci
zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa
poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.
Kiedy nie używasz urządzenia, wyjmij przycisk
blokady i schowaj go w bezpiecznym miejscu. W
ten
sposób
narzędzia przez nieupoważnione osoby.
Nie ciągnij na siłe za język spustowy wyłącznika
bez wcześniejszego wciśnięcia przycisku blokady.
42
można
zapobiec
uruchomieniu

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l