Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 50

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Rys.53
Kąt cięcia 45° należy regulować dopiero po
wykalibrowaniu kąta cięcia w pionie 0°. Aby
wykalibrować kąt cięcia 45°,poluzuj dźwignię i
przechyl tarczę do oporu w lewo. Upewnij się,
czy wskaźnik na ramieniu pokazuje 45° na
podziałce kąta cięcia w pionie na ramieniu
uchwytu. Jeżeli wskaźnik nie pokazuje kąta
45°, obracaj śrubą regulacyjną kąta 45°
(górna śruba) z prawej strony ramienia, aż
wskaźnik wyrówna się ze znacznikiem kąta
45°.
Regulacja pozycji strumienia lasera
Dla modelu LS0714FL, LS0714L
Rys.54
Rys.55
OSTRZEŻENIE:
Jako że podczas regulacji strumienia lasera
narzędzie jest podłączone do zasilania, zachowaj
szczegółną
ostrośność
Przypadkowe pociągnięcie języka spustowego
przełącznika
spowodowałoby
narzędzia i obrażenia.
UWAGA:
Nigdy nie patrz na wiązkę laserową. Wiązka
promieni laserowych może uszkodzić wzrok.
Nigdy nie uderzaj narzędzia, ani nim nie potrząsaj.
Uderzenie lub wstrząs powoduje nieprawidłową
pozycję strumienia lasera, uszkodzenie go lub
skrócenie okresu eksploatacji narzędzia.
W przypadku jakiejkolwiek awarii lasera zleć jego
naprawę autoryzowanemu centrum serwisowemu
Makita.
Jakiekolwiek
zabronione.
Podczas regulacji strumień lasera pojawia się po
lewej stronie tarczy.
1
1. Przykręcić, aby zmienić ruchomy zakres śruby
regulującej
2. Śruba regulacyjna
3. Klucz sześciokątny
4. Linia lasera
5. Tarcza
005527
podczas
włączania.
uruchomienie
modyfikacje
lasera
2
4
3
Podczas regulacji strumień lasera pojawia się po
prawej stronie tarczy.
1
1. Przykręcić, aby zmienić ruchomy zakres śruby
regulującej
2. Tarcza
3. Linia lasera
005528
W przypadku obu regulacji wykonaj następujące
czynności.
1.
Najpierw
odłączone od zasilania.
2.
Narysuj linię cięcia na elemencie i umieść go na
podstawie obrotowej. Nie blokuj go jeszcze
zaciskiem ani podobnym przyrządem.
3.
Obniż tarczę poprzez obniżenie uchwytu i
sprawdź, czy widzisz linię cięcia i pozycję tarczy.
(Zdecyduj, którą pozycję na linii chcesz ciąć.)
4.
Po dokonaniu wyboru pozycji cięcia przywróć
uchwyt do początkowej pozycji. Zabezpiecz
obrabiany element pionowym zaciskiem, nie
przesuwając go ze sprawdzonej wstępnie pozycji.
5.
Podłącz narzędzie do zasilania i włącz przełącznik
lasera.
6.
Regulację
wykonać w następujący sposób.
Pozycję strumienia lasera można zmienić, ponieważ
ruchomy zakres śruby regulującej do lasera zmieniany
jest poprzez obrócenie dwóch śrub przy pomocy klucza
sześciokątnego. (Ruchomy zakres strumienia lasera jest
wyregulowany
powierzchni bocznej tarczy.)
Aby przesunąć ruchomy zakres strumienia lasera dalej
5
od powierzchni bocznej tarczy, po poluzowaniu śruby
regulującej przekręć dwie śruby w kierunku odwrotnym
do ruchu wskazówek zegara. Aby przesunąć go bliżej
powierzchni bocznej tarczy, po poluzowaniu śruby
regulującej przekręć te dwie śruby w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
Zajrzj do rozdziału „Działanie wiązki laserowej" i
przekręć śrubę regulującą w taki sposób, aby linia cięcia
elementu była wyrównana z linią wiązki lasera.
UWAGA:
Regularnie sprawdzaj wiązkę lasera pod kątem
dokładności.
W przypadku jakiejkolwiek awarii lasera zleć jego
naprawę autoryzowanemu centrum serwisowemu
Makita.
50
2
upewnij
się,
że
urządzenie
pozycji
strumienia
fabrycznie
w
obrębie
3
jest
lasera
należy
1
mm
od

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l