Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 88

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
felszakadásgátlókat, hogy azok épphogy érintsék a
fűrészfogak szélét. Húzza meg az hátulsó csavarokat
(ne húzza meg őket nagyon).
A felszakadásgátlók beállítása után húzza ki a
rögzítőszeget és emelje fel a fogantyút. Ezután húzza
meg a csavarokat.
VIGYÁZAT:
A ferdevágási szög beállítása előtt és után mindig
állítsa be a felszakadásgátlókat a fent leírt módon.
A maximális vágóteljesítmény fenntartása
Fig.9
Fig.10
Ez a szerszám gyárilag úgy van beállítva, hogy a
maximális vágóteljesítményt 190 mm-es fűrészlappal
adja le.
Új fűrészlap felrakásakor mindig ellenőrizze a fűrészlap
alsó ütközőpontját, és ha szükséges, állítsa be azt a
következő módon:
Először húzza ki a gép tápkábelét a hálózati aljzatból.
Tolja át a kocsit a vezetőléchez ütközésig, és süllyessze
a fogantyút legalsó helyzetébe. Az imbuszkulccsal
fordítsa el a beállítócsavart addig, amíg a fűrészlap széle
kissé túl nem nyúlik a forgóasztal felső lapján azon a
ponton, ahol a vezetőléc elülső széle találkozik a
forgóasztal felső lapjával.
Áramtalanított szerszám mellett forgassa a fűrészt
kézzel, miközben a fogantyút folyamatosan lenyomva
tartja, annak ellenőrzésére, hogy a fűrészlap nem ér az
alsó alaplemezhez. Állítson kissé utána, ha szükséges.
FIGYELMEZTETÉS:
Egy új fűrészlap felrakása után mindig ellenőrizze,
hogy a fűrészlap nem ér az alsó alaplemez
semmilyen részéhez amikor a fogantyú teljesen le
van engedve. Ezt mindig áramtalanítás után
végezze.
Ütközőkar
Fig.11
A fűrészlap alsó határpozíciója könnyen állítható az
ütközőkarral.
Ennek
ütközőkart a nyíl irányába, az ábrán látható módon.
Állítsa be a beállítócsavart úgy, hogy a fűrészlap a kívánt
pozícióban álljon meg amikor teljesen leengedi a kart.
A gérvágási szög beállítása
Fig.12
Lazítsa meg a rögzítőfogantyút, azt az óramutató
járásával ellentétes irányba elfordítva. Fordítsa el a
forgóasztalt, a reteszelőkart közben lenyomva. Amikor a
rögzítőfogantyút abba a pozícióba állította, ahol a mutató
a kívánt szögre mutat a gérvágó skálán, rögzítse a
fogantyút,
azt
az
elforgatva.
beállításához
fordítsa
óramutató
járásának
VIGYÁZAT:
A forgóasztal elfordításakor ügyeljen rá, hogy a
fogantyú teljesen fel legyen emelve.
A gérvágási szög megváltoztatását követően
mindig rögzítse a forgóasztalt, a rögzítőfogantyút
szorosan meghúzva.
A ferdevágási szög beállítása
Fig.13
Fig.14
A ferdevágási szög beállításához lazítsa meg a
szabályozókart a szerszám hátsó részén, az óramutatót
járásával ellentétes irányban elforgatva.
Nyomja a fogantyút balra a fűrészlap megdöntéséhez
addig, amíg a mutató nem mutatja a kívánt szöget a
ferdevágás skálán. Ezután húzza meg a szabályozókart
az óramutató járásának irányában a kar rögzítéséhez.
A fűrészlap jobbra döntéséhez nyomja meg a felengedő
gombot a szerszám hátsó részén amikor a fűrészlapot
kissé balra dönti a szabályozókar meglazítása után. A
felengedő gombot lenyomva tartva döntse a fűrészlapot
jobbra.
VIGYÁZAT:
A fűrészlap elfordításakor ügyeljen rá, hogy a
fogantyú teljesen fel legyen emelve.
A ferdevágási szög megváltoztatását követően
mindig rögzítse a kart a szabályozókart az
óramutató járásának irányában elforgatva.
A ferdevágási szögek megváltoztatásakor ügyeljen
rá, hogy a felszakadásgátlókat is megfelelően
beállítsa,
fejezetben leírtaknak megfelelően.
A szabályozókar pozíciójának beállítása
Fig.15
A szabályozókar 30°-onként áthelyezhető, ha nem
biztosítja a megfelelő rögzítést.
Lazítsa meg és távolítsa el a csavart amely a
szabályozókart rögzíti a szerszám elején. Távolítsa el a
szabályozókart és szerelje azt fel ismét úgy, hogy kissé a
szint fölött legyen. Rögzítse a szabályozókart a csavarral.
el
az
A kapcsoló használata
VIGYÁZAT:
A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt mindig
ellenőrizze
megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt (OFF)
állapotba elengedése után.
Amikor nem használja a szerszámot, távolítsa el a
kireteszelőgombot és tartsa azt biztonságos helyen.
Ezzel meggátolja az illetéktelen használatot.
Ne húzza túlzott erővel a kioldókapcsolót úgy, hogy
nem nyomta be a kireteszelőgombot. Ez a
irányába
kapcsoló törését okozhatja.
88
a
"A
felszakadásgátló
hogy
a
kapcsoló
beállítása"
kioldógombja

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l