Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 121

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
dotažením šroubů.
Při řezání dlouhých dílů použijte sestavu držáku a tyče
(volitelné příslušenství). Skládá se ze dvou sestav
držáku a dvou tyčí 12.
Fig.36
POZOR:
Přesné řezání vyžaduje, aby byly dlouhé díly vždy
podepřeny v rovině horního povrchu otočného stolu.
Zabráníte tak nebezpečí spojenému se ztrátou
kontroly nad nástrojem.
PRÁCE
POZOR:
Před použitím nezapomeňte uvolnit držadlo ze
spuštěné polohy vytažením zarážkového čepu.
Před aktivací spínače se přesvědčte, že se kotouč
nedotýká zpracovávaného materiálu, apod.
Při řezání nevyvíjejte na držadlo příliš velkou sílu.
Příliš velký tlak může vést k přetížení motoru a/nebo
snížení účinnosti řezání. Držadlo tlačte dolů pouze
takovou silou, jaká je nutná pro hladké řezání bez
podstatného snížení otáček pilového kotouče.
Při řezání jemně tlačte držadlo dolů. Budete-li
držadlo tlačit dolů silou nebo vyvinete postranní sílu,
kotouč začne vibrovat a zanechá na díle stopu.
Současně dojde ke snížení přesnosti řezu.
Při posuvném řezání jemně tlačte vozík směrem k
vodicímu pravítku bez zastavení. Bude-li během
řezání přerušen pohyb vozíku, zůstane na dílu stopa
a dojde k narušení přesnosti provedeného řezu.
1.
Tlakové řezání (řezání malých dílů)
Fig.37
Díly o výšce do 50 mm a šířce 97 mm lze řezat
následujícím způsobem.
Posuňte vozík úplně dopředu směrem k vodicímu
pravítku a utažením dvou upínacích šroubů
uchycujících sjížděcí tyče ve směru hodinových
ručiček vozík zajistěte. Uchyťte díl svěrákem.
Zapněte nástroj bez toho, aby byl kotouč ve styku s
materiálem a před spuštěním dolů počkejte, dokud
kotouč nedosáhne plné rychlosti. Poté pomalu
spusťte držadlo do polohy úplně dole a proveďte
řez. Po dokončení řezu nástroj vypněte a před
přesunutím kotouče do polohy úplně nahoře
POČKEJTE, DOKUD SE PILOVÝ KOTOUČ
ÚPLNĚ NEZASTAVÍ.
POZOR:
Pevně dotáhněte dva upínací šrouby upevňující
sjížděcí tyče ve směru hodinových ručiček, aby se
vozík během provozu nepohyboval. Nedostatečné
utažení může vést k neočekávanému zpětnému
rázu. V důsledku toho může dojít k vážnému
ZRANĚNÍ.
2.
Posuvné (tlačné) řezání (řezání širokých dílů)
Fig.38
Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte
dva upínací šrouby zajišťující sjížděcí tyče, aby
bylo možno volně pohybovat vozíkem. Uchyťte díl
svěrákem. Potáhněte vozík úplně k sobě. Zapněte
nástroj bez toho, aby byl list ve styku s materiálem
a počkejte, dokud list nedosáhne plné rychlosti.
Posuňte dolů držadlo a TLAČTE VOZÍK SMĚREM
K VODICÍMU PRAVÍTKU SKRZ ŘEZANÝ DÍL. Po
dokončení řezu nástroj vypněte a před přesunutím
kotouče do polohy úplně nahoře POČKEJTE,
DOKUD
SE
NEZASTAVÍ.
POZOR:
Při
každém
POTÁHNĚTE VOZÍK ÚPLNĚ K SOBĚ a stiskněte
držadlo do polohy úplně dole. Poté VOZÍK TLAČTE
SMĚREM K VODICÍMU PRAVÍTKU. NIKDY S
ŘEZEM NEZAČÍNEJTE, POKUD JSTE VOZÍK
NEPOTÁHLI
provedete bez úplného přitažení vozíku nebo
budete řezat směrem k sobě, může dojít k
neočekávanému
možností vážného ZRANĚNÍ.
Nikdy neprovádějte posuvné řezání s držadlem
zablokovaným
zarážkového čepu.
Nikdy nepovolujte upínací šroub zajišťující vozík,
když se otáčí pilový kotouč. Mohlo by dojít k
vážnému zranění.
3.
Pokosové řezání
Viz odstavec „Nastavení úhlu pokosu" výše.
4.
Šikmý řez
Fig.39
Povolte páčku a sklopením pilového kotouče
nastavte úhel úkosu (viz odstavec „Nastavení úhlu
úkosu" výše). Po nastavení požadovaného úhlu
úkosu jej nezapomeňte zajistit pevným dotažením
páčky. Uchyťte díl svěrákem. Dbejte, aby byl vozík
přesunut úplně zpět k pracovníkovi. Zapněte
nástroj bez toho, aby byl list ve styku s materiálem
a počkejte, dokud list nedosáhne plné rychlosti.
Poté pomalu spusťte držadlo do polohy úplně dole
a současně vyvíjejte tlak rovnoběžně s kotoučem a
TLAČENÍM VOZÍKU SMĚREM K VODICÍMU
PRAVÍTKU PROVEĎTE ŘEZ. Po dokončení řezu
nástroj vypněte a před přesunutím kotouče do
polohy úplně nahoře POČKEJTE, DOKUD SE
PILOVÝ KOTOUČ ÚPLNĚ NEZASTAVÍ.
POZOR:
Při šikmém řezání vždy kontrolujte, zda se kotouč
přesunul dolů ve směru úkosu. Udržujte ruce mimo
dráhu pilového kotouče.
121
PILOVÝ
KOTOUČ
posuvném
řezání
ÚPLNĚ
K
SOBĚ.
zpětnému
rázu
v
dolní
poloze
ÚPLNĚ
NEJDŘÍVE
Pokud
řez
kotouče
s
stisknutím

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l