Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 58

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Pentru toate ţările în afara celor europene
Fig.17
Pentru a preveni acţionarea accidentală a butonului
declanşator, este prevăzut un buton de deblocare.
Pentru a porni maşina, apăsaţi butonul de deblocare şi
apăsaţi
butonul
declanşator.
declanşator pentru a opri maşina.
AVERTISMENT:
Nu folosiţi NICIODATĂ maşina fără un buton
declanşator complet funcţional. Orice maşină cu un
comutator
nefuncţional
PERICULOASĂ şi trebuie reparată înainte de
utilizarea în continuare.
Pentru siguranţa dumneavoastră, această maşină
este echipată cu un buton de deblocare care
previne pornirea neintenţionată a maşinii. Nu
utilizaţi NICIODATĂ maşina dacă aceasta porneşte
la simpla apăsare a butonului declanşator, fără a
apăsa butonul de deblocare. Returnaţi maşina la
un centru de service Makita pentru efectuarea
reparaţiilor
corespunzătoare
continua utilizarea acesteia.
Nu blocaţi NICIODATĂ butonul de deblocare cu
bandă adezivă şi nu dezactivaţi NICIODATĂ funcţia
acestuia.
Aprinderea lămpilor
Pentru modelele LS0714F, LS0714FL
Fig.18
ATENŢIE:
Aceasta nu este o lampă etanşă la apă. Nu spălaţi
lampa cu apă şi nu o folosiţi în ploaie sau în zone
umede. Există pericol de electrocutare şi degajare
de vapori.
Nu atingeţi lentila lămpii în timpul funcţionării sau
imediat după stingerea ei, deoarece este foarte
fierbinte. Există pericol de arsuri ale pielii.
Nu aplicaţi şocuri lămpii, în caz contrar aceasta
poate fi deteriorată sau îşi poate reduce durata de
exploatare.
Nu îndreptaţi fasciculul lămpii spre ochi. Există
pericol de vătămare a ochilor.
Nu acoperiţi lampa cu cârpe, carton, mucava sau
alte obiecte similare în timp ce este aprinsă,
deoarece există pericol de incendiu sau de
aprindere.
Apăsaţi partea superioară a comutatorului pentru a
aprinde lampa şi partea inferioară pentru a o stinge.
Mişcaţi lampa pentru a schimba zona de iluminare.
NOTĂ:
Folosiţi o lavetă uscată pentru a şterge mizeria de
pe lentila lămpii. Aveţi grijă să nu zgâriaţi lentila
lămpii deoarece, în caz contrar, iluminarea va fi
redusă.
Eliberaţi
butonul
este
EXTREM
DE
ÎNAINTE
de
a
Acţiunea fasciculului laser
Pentru modelele LS0714FL, LS0714L
Fig.19
ATENŢIE:
Nu priviţi niciodată în fasciculul laser. Privirea
directă a fasciculului laser vă poate vătăma ochii.
RADIAŢI LASER, NU PRIVIŢI ÎN FASCICUL
DIRECT SAU PRIN INSTRUMENTE OPTICE,
PRODUS LASER CLASA 2M.
Pentru a activa fasciculul laser, apăsaţi comutatorul în
partea superioară (I). Apăsaţi comutatorul în partea
inferioară (O) pentru a-l dezactiva.
Fasciculul laser poate fi mutat în partea stângă sau
dreaptă a pânzei de ferăstrău prin ajustarea şurubului de
reglare după cum urmează.
Fig.20
1.
Slăbiţi şurubul de reglare rotindu-l în sens anti-orar.
2.
Cu şurubul de reglare slăbit, glisaţi şurubul de
reglare spre dreapta sau spre stânga până la
capăt.
3.
Strângeţi ferm şurubul de reglare în poziţia în care
nu mai poate fi deplasat.
Fasciculul laser este reglat din fabrică astfel încât să fie
poziţionat la maxim 1 mm faţă de suprafaţa laterală a
pânzei (poziţie de tăiere).
NOTĂ:
Dacă fasciculul laser este estompat şi parţial sau
complet invizibil din cauza luminii solare directe din
spaţiul de lucru exterior sau interior din apropierea
unei ferestre, reamplasaţi postul de lucru într-un loc
care nu este expus luminii solare directe.
Alinierea fasciculului laser
Fig.21
Fasciculul laser poate fi mutat în partea stângă sau
dreaptă a pânzei, în funcţie de aplicaţia de tăiere.
Consultaţi explicaţia intitulată „Acţiunea fasciculului
laser" referitor la modul de mutare.
NOTĂ:
Folosiţi un placaj de lemn aplicat pe ghidajul opritor
atunci când aliniaţi linia de tăiere cu fasciculul laser
în partea laterală a ghidajului opritor la tăierile
combinate (unghi de tăiere înclinată 45 de grade şi
unghi de tăiere oblică 45 de grade dreapta).
A) Când obţineţi dimensiunea corectă pe partea stângă a
piesei de prelucrat
Mutaţi fasciculul laser în partea stângă a pânzei.
B) Când obţineţi dimensiunea corectă pe partea dreaptă
a piesei de prelucrat
Mutaţi fasciculul laser în partea dreaptă a pânzei.
Aliniaţi linia de tăiere de pe piesa de prelucrat cu
fasciculul laser.
58

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l