Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 105

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
čepele a centrálny kryt.
Fig.24
Stlačte posúvačový uzáver, aby sa uzamkol hriadeľ a
použite šesťhranný nástrčkový kľúč na uvoľnenie skrutky
s vnútorným šesťhranom v smere hodinových ručičiek.
Potom demontuje skrutku s vnútorným šesťhranom,
vonkajšiu obrubu a čepeľ.
Fig.25
Ak chcete nainštalovať čepeľ, namontujte ju opatrne do
hriadeľa, uistite sa, že smer šípky na povrchu čepele sa
zhoduje so smerom šípky na puzdre čepele. Nainštalujte
vonkajšiu obrubu a skrutku s vnútorným šesťhranom a
potom použite šesťhranný nástrčkový kľúč na bezpečné
utiahnutie skrutky s vnútorným šesťhranom (ľavej) proti
smeru hodinových ručičiek, zároveň stlačte posúvačový
uzáver.
Fig.26
Fig.27
Vráťte chránič čepele a centrálny kryt do ich pôvodnej
polohy. Potom utiahnite skrutku s vnútorným šesťhranom
v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili centrálny
kryt. Uvoľnite rukoväť zo zdvihnutej polohy potiahnutím
kolíka zarážky. Znížte rukoväť, aby ste sa uistili, že
chránič čepele sa pohybuje správne. Uistite sa ešte pred
rezaním, že posúvačový uzáver uvoľnil hriadeľ.
Vrecko na prach (voliteľné príslušenstvo)
Fig.28
Používanie vrecka na prach zabezpečuje čisté úkony
rezania a uľahčuje zber prachu. Vrecko na prach
umiestnite do prachového otvoru.
Ak je vrecko na prach približne napoly naplnené,
odstráňte
ho
z
nástroja
Vyprázdnite ho jemným vyklepaním tak, aby sa odlepili aj
častice, ktoré by mohli brániť v ďalšom zbieraní prachu.
POZNÁMKA:
Ak pripojíte k vašej píle vysávač Makita, dosiahnete
účinnejšiu a čistejšiu prevádzku.
Schránka na prach (voliteľné príslušenstvo)
Fig.29
Vložte schránku na prach do otvoru na prach.
Čo najskôr vyprázdnite schránku na prach.
Ak chcete vyprázdniť schránku na prach, otvorte kryt
stlačením tlačidla a odstráňte piliny. Vráťte kryt na jeho
pôvodné miesto a ono sa uzamkne. Schránku na prach
môžete ľahko odstrániť jej vytiahnutím, keď ju zároveň
otočíte v blízkosti prachového otvoru na nástroji.
POZNÁMKA:
Ak k nástroju pripojíte vysávač Makita, vaša práca
bude efektívnejšia a čistejšia.
POZOR:
Vyprázdnite schránku na prach skôr, ako hladina
zozbieraných pilín dosiahne časť valca.
a
vytiahnite
upínadlo.
Fig.30
Fig.31
Zaistenie obrobku
VAROVANIE:
Je veľmi dôležité vždy správne a pevne zaistiť
obrobok vo zveráku. Ak to tak neurobíte, môže to
spôsobiť poškodenie nástroja a/alebo zničenie
obrobku. VÝSLEDKOM MÔŽE BYŤ AJ OSOBNÉ
ZRANENIE.
NEZODVIHNITE čepeľ, až kým sa čepeľ úplne
nezastaví.
POZOR:
Keď budete rezať dlhé obrobky, použite podpory,
ktoré budú také vysoké ako vrchná úroveň povrchu
rotačnej základne. Nespoliehajte sa výhradne len
na vertikálny zverák a/alebo horizontálny zverák,
čo sa týka zaistenia obrobku.
Tenké materiály majú tendenciu sa prehýbať.
Podoprite obrobok po celej jeho dĺžke, aby ste
predišli skloneniu čepele a možnému SPÄTNÉMU
VRHU.
Fig.32
Vertikálny zverák
Fig.33
Vertikálny zverák sa môže nainštalovať v dvoch
polohách buď na ľavej alebo pravej strane vodidla
ochranného zariadenia alebo na súpravu držiaka
(voliteľný doplnok). Zasuňte tyč zveráka do otvoru na
vodidle ochranného zariadenia alebo na súprave držiaka
a utiahnite skrutku, aby ste zaistili tyč zveráka.
Umiestnite rameno zveráka v závislosti od hrúbky a tvaru
obrobku a zaistite rameno zveráka utiahnutím skrutky.
Ak sa skrutka, ktorou zaisťujete rameno zveráka, dotýka
vodidla ochranného zariadenia, nainštalujte skrutku na
protiľahlú stranu ramena zveráka. Uistite sa, že žiadna
časť nástroja sa nedotýka zveráka, keď úplne budete
znižovať rukoväť a keď budete tlačiť alebo ťahať
podvozok. Ak sa niektoré časti dotýkajú zveráka, zmeňte
polohu zveráka.
Stlačte plochu obrobku oproti vodidlu ochranného
zariadenia a rotačnej základne. Umiestnite obrobok do
požadovanej polohy rezania a pevne ho zaistite
utiahnutím otočného gombíka zveráka.
POZOR:
Obrobok musí byť pevne zaistený oproti rotačnej
základni a vodidlu ochranného zariadenia so
zverákom počas všetkých úkonov.
Horizontálny zverák (voliteľný doplnok)
Fig.34
Horizontálny zverák je možné nainštalovať na ľavú
stranu základne. Ak otočíte otočný gombík zveráka proti
smeru hodinových ručičiek, skrutka sa uvoľní a posúvač
zveráka sa bude môcť rýchlo pohybovať dovnútra a von.
105
Tak
isto
po
úkonoch
rezania

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l