Download  Print this page

Avertismente Generale De Siguranţă Pentru Unelte Electrice; Norme Suplimentare De Securitate Pentru Maşină - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
indicatoare a caracteristicilor tehnice şi poate fi operată
doar de la o sursă de curent alternativ cu o singură fază.
Acestea au o izolaţie dublă şi, drept urmare, pot fi
utilizate de la prize fără împământare.
Emisie de zgomot
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în
conformitate cu EN61029:
Nivel de presiune acustică (L
Nivel putere sonoră (L
Eroare (K): 3 dB(A)
Purtaţi mijloace de protecţie a auzului
Vibraţii
Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali)
determinată conform EN61029:
Nivel de vibraţii (a
Incertitudine (K): 1,5 m/s
Nivelul de vibraţii declarat a fost măsurat în
conformitate cu metoda de test standard şi poate fi
utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
Nivelul de vibraţii declarat poate fi, de asemenea,
utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.
AVERTISMENT:
Nivelul de vibraţii în timpul utilizării reale a uneltei
electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat,
în funcţie de modul în care unealta este utilizată.
Asiguraţi-vă că identificaţi măsurile de siguranţă
pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe
o estimare a expunerii în condiţii reale de utilizare
(luând în considerare toate părţile ciclului de
operare, precum timpii în care unealta a fost oprită,
sau a funcţionat în gol, pe lângă timpul de
declanşare).
Numai pentru ţările europene
Declaraţie de conformitate CE
Noi, Makita Corporation ca producător responsabil,
declarăm că următorul(oarele) utilaj(e):
Denumirea utilajului:
Ferăstrău glisant pentru tăieri combinate
Model nr./ Tip: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L
sunt produse în serie şi
Este în conformitate cu următoarele directive
europene:
2006/42/EC
Şi este fabricat în conformitate cu următoarele standarde
sau documente standardizate:
EN61029
): 92 dB(A)
pA
): 101 dB(A)
WA
2
): 2,5 m/s
sau mai puţin
h
2
Documentaţiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul
nostru autorizat în Europa care este:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
ENG905-1
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia
000230
ENG900-1
Avertismente generale de
siguranţă pentru unelte electrice
ENG901-1
AVERTIZARE Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea acestor avertizări
şi instrucţiuni poate avea ca rezultat electrocutarea,
incendiul şi/sau rănirea gravă.
Păstraţi
instrucţiunile
ulterioare.
NORME SUPLIMENTARE DE
SECURITATE PENTRU MAŞINĂ
1.
Purtaţi ochelari de protecţie.
2.
Nu ţineţi mâinile pe traiectoria pânzei de
ferăstrău. Evitaţi contactul cu pânza aflată în
rotire
vătămări grave.
3.
Nu
ENH003-13
demontate. Verificaţi închiderea corectă a
apărătoarei pânzei înainte de fiecare utilizare.
Nu folosiţi ferăstrăul dacă apărătoarea pânzei
nu se mişcă liber şi nu se închide instantaneu.
Nu blocaţi sau legaţi niciodată apărătoarea
pânzei în poziţie deschisă.
4.
Nu executaţi nicio operaţie cu mâna liberă.
Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată ferm cu
menghina la talpa rotativă şi ghidajul opritor pe
durata tuturor operaţiilor. Nu folosiţi niciodată
mâna pentru a fixa piesa de prelucrat.
5.
Nu întindeţi niciodată mâna peste pânza de
ferăstrău.
6.
Opriţi maşina şi aşteptaţi ca pânza de
ferăstrău să se oprească înainte de a muta
piesa sau de a modifica reglajele.
7.
Deconectaţi maşina înainte de a schimba
pânza sau înaintea reparaţiilor.
54
30. 1. 2009
Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA
toate
avertismentele
pentru
liberă.
Aceasta
utilizaţi
ferăstrăul
GEA010-1
şi
consultări
ENB034-6
poate
cauza
încă
cu
apărătoarele

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l