Download  Print this page

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Obsługi Elektronarzędzi; Dodatkowe Zasady Bezpieczeństwa Dotyczące Narzędzia - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zasilanie
Narzędzie wolno podłączać tylko do źródeł zasilania o
napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce
znamionowej. Można je zasilać wyłącznie jednofazowym
prądem przemiennym. Jest ono podwójnie izolowane,
dlatego też można je zasilać z gniazda bez uziemienia.
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN61029:
Poziom ciśnienia akustycznego (L
Poziom mocy akustycznejl (L
Niepewność (K): 3 dB(A)
Należy stosować ochraniacze na uszy
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN61029:
Emisja drgań (a
): 2,5 m/s
h
Niepewność (K) : 1,5 m/s
Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została
zmierzona
zgodnie
testową i można ją wykorzystać do porównywania
narzędzi.
Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można
także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.
OSTRZEŻENIE:
Drgania
wytwarzane
użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od
wartości deklarowanej, w zależności od sposobu
jego użytkowania.
W oparciu o szacowane narażenie w rzeczywistych
warunkach użytkowania należy określić środki
bezpieczeństwa
(uwzględniając wszystkie elementy cyklu działania,
tj. czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy
pracuje na biegu jałowym, a także czas, kiedy jest
włączone).
Dotyczy tylko krajów europejskich
Deklaracja zgodności UE
Niniejszym
firma
odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:
Opis maszyny:
Ukośnica
Nr modelu/Typ: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L
są produkowane seryjnie oraz
jest
zgodne
z
następujących dyrektywach europejskich:
2006/42/EC
): 92 dB(A)
pA
): 101 dB(A)
WA
2
lub poniżej
2
ze
standardową
podczas
rzeczywistego
w
celu
ochrony
Makita
Corporation
wymogami
określonymi
ENF002-2
Jest produkowane zgodnie z następującymi normami lub
dokumentami normalizacyjnymi:
EN61029
Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez
naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę,
którym jest:
Makita International Europe Ltd.
ENG905-1
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia
000230
ENG900-1
Ogólne zasady bezpieczeństwa
ENG901-1
obsługi elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i
metodą
instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do
porażeń prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń ciała.
Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy
zachować
wykorzystania.
DODATKOWE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE
NARZĘDZIA
1.
Noś ochraniacze na uszy.
operatora
2.
Nie zbliżaj rąk do obracającej się tarczy. Staraj
się nie dotykać ostrzy na krawędzi tarczy.
Można się bowiem poważnie skaleczyć.
3.
Nie uruchamiaj piły bez zamocowanych osłon.
Każdorazowo przed użyciem sprawdź, czy
osłona
ENH003-13
uruchamiaj pilarki, jeżeli osłona nie przesuwa
się swobodnie i zamyka się z opóźnieniem.
Nie wolno w żadnym wypadku przywiązywać
jako
osłony lub w inny sposób unieruchamiać jej w
pozycji otwartej.
4.
Nie wykonuj żadnych operacji, trzymając
obrabiany element w ręce. Obrabiany element
podczas wszystkich operacji musi być dobrze
zamocowany w podstawie obrotowej i prowadnicy
za pomocą zacisku. Nigdy nie przytrzymuj
w
przecinanego elementu ręką.
5.
Nie zbliżaj rąk do tarczy.
39
30. 1. 2009
Tomoyasu Kato
Dyrektor
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPONIA
do
prawidłowo
się
GEA010-1
późniejszego
ENB034-6
zamyka.
Nie

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l