Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 106

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ak otočíte otočný gombík zveráka v smere hodinových
ručičiek, skrutka zostane zaistená. Ak chcete uchopiť
obrobok, otočte jemne otočným gombíkom zveráka v
smere hodinových ručičiek, až kým výstupok nedosiahne
svoju najvyššiu polohu, potom ho bezpečne utiahnite. Ak
sa otočný gombík zveráka otočí násilím alebo sa
vytiahne, keď sa otáča v smere hodinových ručičiek,
výstupok sa môže zastaviť v určitom uhle. V takomto
prípade otočte otočný gombík zveráka proti smeru
hodinových ručičiek, až kým sa skrutka neuvoľní, potom
ho opäť jemne otočte v smere hodinových ručičiek.
Maximálna
šírka
obrobku,
horizontálnym zverákom, je 120 mm.
POZOR:
Obrobok uchopte len vtedy, ak je výstupok vo
svojej najvyššej polohe. Ak to tak nevykonáte,
môže to mať za následok neúčinné zaistenie
obrobku. Môže to zapríčiniť, že obrobok spadne,
poškodí sa čepeľ alebo sa stratí kontrola, čoho
výsledkom môže byť OSOBNÉ ZRANENIE.
Držiaky a súprava držiaka (voliteľné doplnky)
Fig.35
Držiaky a súprava držiaka sa môže nainštalovať na
jednu z dvoch strán ako vhodný prostriedok horizontálnej
podpory obrobku. Nainštalujte ich tak, ako je to
zobrazené na obrázku. Potom pevne utiahnite skrutky,
aby ste zaistili držiaky a súpravu držiaka.
Keď budete rezať dlhé obrobky, použite súpravu tyče
držiaka (voliteľný doplnok). Pozostáva z dvoch súprav
držiakov a dvoch tyčí 12.
Fig.36
POZOR:
Vždy podoprite dlhé obrobky na jednej úrovni s
vrchným povrchom rotačnej základne, aby ste
dostali presné rezy a aby ste zabránili nebezpečnej
strate kontroly nad nástrojom.
PRÁCA
POZOR:
Pred použitím dbajte na to, že uvoľníte rukoväť z
dolnej polohy potiahnutím kolíka zarážky.
Uistite sa, že sa čepeľ nedotýka obrobku atď. skôr,
ako zapnete spínač.
Počas rezania príliš netlačte na rukoväť. Príliš
veľký tlak môže zapríčiniť preťaženie motora
a/alebo zníženú účinnosť rezania. Stlačte rukoväť
len s takým tlakom, ktorý je potrebný pre hladké
rezanie, a bez výrazného zníženia rýchlosti čepele.
Jemne stlačte rukoväť, aby sa vykonal rez. Ak sa
rukoväť stlačí príliš veľkou silou alebo ak sa použije
postranný tlak, čepeľ bude vibrovať a zanechá
stopu (stopu píly) v obrobku a presnosť rezu bude
narušená.
ktorý
sa
zaistiť
Počas kĺzavého rezu jemne potlačte podvozok
smerom ku vodidlu ochranného zariadenia bez
zastavenia. Ak sa pohyb podvozku ukončí počas
rezu, na obrobku sa zanechá stopa a presnosť rezu
bude narušená.
1.
Tlakové rezanie (rezanie malých obrobkov)
Fig.37
Obrobky vysoké do 50 mm a široké do 97 mm sa
môžu rezať nasledovným spôsobom.
Posuňte podvozok úplne smerom ku vodidlu
ochranného zariadenia a utiahnite ho dvoma
uťahovacími skrutkami, ktoré zaistia posuvné matky
v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistil
podvozok. Zaistite obrobok pomocou zveráka.
Zapnite nástroj bez toho, aby sa čepeľ niečoho
dotýkala a počkajte, kým čepeľ nedosiahne plnú
rýchlosť pred znížením. Potom jemne znížte rukoväť
do úplne dolnej polohy, aby sa rezal obrobok. Keď je
rez dokončený, vypnite nástroj a POČKAJTE, AŽ
KÝM SA ČEPEĽ ÚPLNE NEZASTAVÍ pred vrátením
čepele do úplne zdvihnutej polohy.
POZOR:
Pevne utiahnite dve uťahovacie skrutky, ktoré
zaisťujú posuvné matky, v smere hodinových
ručičiek tak, aby sa podvozok počas prevádzky
nepohyboval.
zapríčiniť
neočakávaný
Výsledkom môže byť vážne OSOBNÉ ZRANENIE.
2.
Posuvné (tlačené) rezanie (rezanie širokých
obrobkov)
Fig.38
Uvoľnite dve uťahovacie skrutky, ktoré zaisťujú
posuvné matky proti smeru hodinových ručičiek tak,
že sa podvozok môže voľne posúvať. Zaistite
obrobok pomocou zveráka. Potiahnite podvozok
úplne smerom k sebe. Zapnite nástroj bez toho,
aby sa čepeľ niečoho dotýkala a počkajte, kým
čepeľ nedosiahne plnú rýchlosť. Stlačte dole
rukoväť a POTLAČTE PODVOZOK SMEROM K
VODIDLU OCHRANNÉHO ZARIADENIA A CEZ
OBROBOK. Keď je rez dokončený, vypnite nástroj
a POČKAJTE, AŽ KÝM SA ČEPEĽ ÚPLNE
NEZASTAVÍ pred vrátením čepele do úplne
zdvihnutej polohy.
POZOR:
Vždy, keď sa vykonáva posuvný rez, NAJPRV
ÚPLNE POTIAHNITE PODVOZOK SMEROM KU
VÁM a stlačte dole rukoväť do úplne dolnej polohy,
potom POTLAČTE PODVOZOK SMEROM KU
VODIDLU OCHRANNÉHO ZARIADENIA. NIKDY
NEZAČNITE REZ S PODVOZKOM, KTORÝ NIE
JE ÚPLNE POTIAHNUTÝ SMEROM K VÁM. Ak
vykonáte posuvný rez s podvozkom, ktorý nie je
úplne potiahnutý smerom k vám, alebo ak vykonáte
106
Nedostatočné utiahnutie môže
spätný
vrh
čepele.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l