Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 111

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Pri nastavovaní sa objaví laserová čiara na pravej
strane čepele píly.
1
1. Skrutka na zmenu pohyblivého rozsahu nastavovacej
skrutky
2. Čepeľ píly
3. Laserová čiara
005528
Pre obe nastavenia vykonajte nasledovné kroky.
1.
Uistite sa, že nástroj je odpojený zo siete.
2.
Nakreslite čiaru rezania na obrobok a umiestnite
ho na rotačný stôl. Teraz nezaistite obrobok
pomocou
zveráka
zaisťovacieho prostriedku.
3.
Znížte čepeľ znížením rukoväte a skontrolujte, kde
vidíte čiaru rezania a polohu čepele píly.
(Rozhodnite sa, ktorú polohu bude potrebné rezať
na čiare rezania).
4.
Po rozhodnutí o polohe, ktorá sa má rezať, vráťte
rukoväť do pôvodnej polohy. Zaistite obrobok
vertikálnym zverákom bez posunutia obrobku z už
skontrolovanej polohy.
5.
Nástroj zapojte do siete a zapnite laserový spínač.
6.
Nastavte polohu laserovej čiary nasledovne.
Poloha laserovej čiary sa môže zmeniť, keď sa zmení
pohyblivý rozsah nastavovacej skrutky pre laser, a to
otočením
dvoch
skrutiek
francúzskeho kľúča. (Pohyblivý rozsah laserovej čiary
je nastavený už pri výrobe do1 mm od bočného povrchu
čepele).
Ak chcete posunúť pohyblivý rozsah laserovej čiary ďalej
od bočného povrchu čepele, otočte dve skrutky proti
smeru hodinových ručičiek po uvoľnení nastavovacej
skrutky. Otočte tieto dve skrutky v smere hodinových
ručičiek, aby ste ju posunuli bližšie k bočnému povrchu
čepele po uvoľnení nastavovacej skrutky.
Pozrite si časť „Úkon laserovej čiary" a nastavte
nastavovaciu skrutku tak, že čiara rezania na vašom
obrobku bude vyrovnaná s laserovou čiarou.
POZNÁMKA:
Kvôli presnosti pravidelne kontrolujte polohu
laserovej čiary.
Ak sa vyskytne nejaká chyba na laserovej jednotke,
opravu prenechajte autorizovanému servisnému
centru Makita.
2
alebo
podobného
pomocou
šesťbokého
Výmena svetielkujúcej trubice
Len pre model LS0714F, LS0714FL
Fig.56
3
POZOR:
Vždy sa uistite, že je nástroj vypnutý a odpojený
pred výmenou svetielkujúcej trubice.
Nevytvárajte tlak, nenarážajte na a nepoškriabte
svietelkujúcu trubicu, pretože to môže spôsobiť
rozbitie skla svetielkujúcej trubice, čoho výsledkom
môže
byť
okolostojacich.
Hneď po použití nechajte na chvíľu svetielkujúcu
trubicu v pokoji a potom ju vymeňte. V opačnom
prípade sa môžete popáliť.
Odstráňte skrutky, ktoré zaisťujú skrinku lampy pre
svetlo.
Vytiahnite skrinku lampy, pričom jemne tlačte jej hornú
polohu, ako je zobrazené naľavo.
Vytiahnite svetielkujúcu trubicu a potom ju nahraďte
originálnou trubicou Makita.
Čistenie šošoviek laserového svetla
Len pre model LS0714FL, LS0714L
Fig.57
Ak sa šošovky laserového svetla jemne znečistia alebo
sa na ne prilepia piliny tak, že laserová čiara už nie je
jasne viditeľná, odpojte pílu zo siete a odstráňte a
opatrne vyčistite šošovky laserového svetla pomocou
mäkkej vlhkej handričky. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo
petrolejové čistidlá na čistenie šošoviek.
Fig.58
Ak
chcete
odstrániť
odstráňte čepeľ píly pred odstránením šošoviek podľa
pokynov v časti „Inštalácia a odstránenie čepele píly".
Uvoľnite, ale neodstráňte skrutku, ktorá zaisťuje šošovky,
pomocou skrutkovača.
Vytiahnite šošovky tak, ako je to zobrazené na obrázku.
POZNÁMKA:
Ak šošovky nechcú vyjsť von, ešte viac uvoľnite
skrutku a znova vytiahnite šošovky bez odstránenia
skrutky.
Výmena uhlíkov
Fig.59
Uhlíky pravidelne vyberajte a kontrolujte. Ak sú
opotrebované až po medznú značku, vymeňte ich.
Uhlíky musia byť čisté a musia voľne zapadať do svojich
držiakov. Oba uhlíky treba vymieňať súčasne. Používajte
výhradne rovnaké uhlíky.
Pomocou šraubováka odskrutkujte veká uhlíkov. Vyjmite
opotrebované uhlíky, vložte nové a zaskrutkujte veká
naspäť.
Fig.60
111
vaše
zranenie
alebo
šošovky
laserového
zranenie
svetla,

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l