Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 40

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
6.
Przed usunięciem przeciętego elementu lub
zmianą ustawień wyłącz narzędzie i odczekaj,
aż tarcza zatrzyma się.
7.
Przed przystąpieniem do wymiany tarczy lub
czynności serwisowych odłącz narzędzie od
zasilania.
8.
Przed
przystąpieniem
narzędzia
należy
ruchome elementy.
9.
Kołek oporowy ma zastosowanie wyłącznie
przy
przenoszeniu
urządzenia, nigdy podczas cięcia.
10. Nie należy używać narzędzia w pobliżu
łatwopalnych płynów lub gazów. Praca układu
elektrycznego
łatwopalnych
płynów
spowodować wybuch i pożar.
11.
Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić
dokładnie tarczę pod kątem ewentualnych
pęknięć
lub
wymienić popękaną lub uszkodzoną tarczę.
12. Używać wyłącznie kołnierzy przeznaczonych
do tego urządzenia.
13. Uważaj, aby nie uszkodzić wałka, kołnierzy
(szczególnie powierzchni mocujących) ani
śruby. Uszkodzenie tych części może być
przyczyną pękania tarczy.
14. Upewnij się, że podstawa obrotowa jest
dobrze
zabezpieczona
przesuwać podczas pracy.
15. Dla
swojego
przystąpieniem do pracy usuń wióry, drobne
kawałki materiału itp. z powierzchni stołu.
16. Należy
unikać
przystąpieniem do pracy sprawdź obrabiany
element i usuń z niego wszystkie gwoździe.
17. Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy
blokada wałka została zwolniona.
18. Upewnij się, że tarcza w swoim najniższym
położeniu nie dotyka podstawy obrotowej.
19. Trzymaj pewnie uchwyt pilarki. Pamiętaj, że
piła przesuwa się nieznacznie w górę lub w dół
na początku i na końcu cięcia.
20. Przed włączeniem urządzenia należy upewnić
się, czy ostrze nie dotyka obrabianego
elementu.
21. Przed
przystąpieniem
elementu pozwolić, aby tarcza obracała się
przez chwilę bez obciążenia. Zwracaj uwagę
na ewentualne drgania lub bicie osiowe, które
mogą
wskazywać
zamocowanie lub niedokładne wyważenie
tarczy.
22. Rozpocznij cięcie, gdy tarcza osiągnie swoją
maksymalną prędkość.
23. Natychmiast przerwij pracę, jeżeli zauważysz
jakąkolwiek nieprawidłowość.
do
przenoszenia
zablokować
wszystkie
lub
przechowywaniu
narzędzia
w
obecności
lub
gazów
uszkodzeń.NLNatychmiast
i
nie
będzie
bezpieczeństwa,
cięcia
gwoździ.
do
cięcia
na
nieprawidłowe
24. Nie próbuj blokować języka spustowego
wyłącznika w pozycji ON (włączone).
25. Zawsze
podczas powtarzających się, monotonnych
czynności. Nie daj się zwieść pozornemu
poczuciu bezpieczeństwa. Tarcze tnące mogą
okazać się niezwykle niebezpieczne.
26. Zawsze używaj wyposażenia zalecanego w
niniejszej
niewłaściwego osprzętu, np. tarczy ściernych,
może być przyczyną wypadku.
27. Nie używaj pilarki do cięcia materiałów innych
niż aluminium, drewno lub do nich podobnych.
28. Podczas cięcia podłączaj piłę do urządzenia
zbierającego pył.
może
29. Dobierz odpowiednią tarczę do obrabianego
materiału.
30. Podczas
ostrożność.
31. Wymień płytę z nacięciem, gdy zauważysz na
niej ślady zużycia.
32. Nie używać tarcz tnących wykonanych ze stali
szybkotnącej.
33. Pył powstający w czasie pracy może zawierać
substancje chemiczne powodujące nowotwory,
powikłania ciąży u kobiet, itp. Oto przykłady
takich substancji:
się
przed
Przed
34. Aby obniżyć poziom powstającego podczas
pracy hałasu, należy zawsze stosować ostre i
czyste tarcze.
35. Operator
szkolenie w zakresie używania i regulowania
urządzenia.
36. Należy używać prawidłowo naostrzonych tarcz.
Należy przestrzegać maksymalnej prędkości
obrotowej zaznaczonej na tarczy.
danego
37. Kiedy urządzenie pracuje i głowica tnąca nie
znajduje się w położeniu spoczynkowym,
należy unikać usuwania z obszaru pracy
wszelkich pozostałości po cięciu.
38. Należy stosować tylko tarcze zalecane przez
producenta, zgodne z normą EN847-1.
39. W czasie kontaktu z tarczą (w miarę możliwości,
tarcze
szorstkim materiałem należy nosić rękawice.
40. W przypadku urządzenia z laserem, nie wolno
dokonywać wymiany lasera na inny typ.
Naprawy należy przeprowadzać zgodnie z
40
zachowuj
czujność,
instrukcji
wycinania
ołów zawarty w niektórych farbach oraz
arsen i chrom zawarty w impregnowanym
drewnie.
Stopień narażenia na te substancje zależy
od tego, jak często wykonujesz takie prace.
Aby zmniejszyć to zagrożenie: pracuj w
miejscach dobrze wentylowanych i używaj
sprawdzonych zabezpieczeń, takich jak
maski przeznaczone do odfiltrowywania
mikroskopijnych cząstek.
powinien
należy
przenosić
szczególnie
obsługi.
Używanie
rowków
zachowaj
przejść
prawidłowe
w
uchwycie)
i

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l