Download  Print this page

Picture Adjust Menüsü; Color Menüsü; Sharpness Menüsü; Mode Reset Menüsü (sadece Picture Adjust Menüsü) - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

PICTURE ADJUST menüsü
Analog girişli ekranlar için, BACKLIGHT, CONTRAST ve
BRIGHTNESS, ECO mod sadece USER için seçildiğinde
ayarlanabilir.
Maddeler
M düğmesine
basıldığında
MODE
ECO mod ayarla.
Güç tasarrufu için ekranınızın
HIGH
parlaklığını "HIGH", "MIDDLE",
MIDDLE
"LOW", veya "USER" olarak seçin.
LOW
"USER" mod seçtiğinizde ekran
USER
parlaklığınızın alt tonlarını
ayarlayabilirsiniz.
Giriş ayarlayarak çeşitli modlar
ayarlayabilirsiniz.
Ekranı aydınlatır.
BACKLIGHT
6 CONTRAST
Resim kontrastını
keskinleştirir.
8
Resmi aydınlatır
BRIGHTNESS
(Siyah etiket).
GAMMA
Özellikler
Ekran resmi orjinal renklendirmeye göre
ayarlayabilirsiniz.
Not
Eğer "sRGB" seçerseniz, CONTRAST, BRIGHTNESS ve GAMMA
ayarı yapamazsınız.
COLOR menüsü
Maddeler
Özellikler
9300K
Mavimsi ton
6500K
Kırmızımsı ton
1)
sRGB
"sRGB" seçtiğinizde, renk sRGB
profiline göre ayarlanır. (sRGB renk
ayarı, bilgisayar ürünleri için dizayn
edilmiş endüstri standardı renk alan
protokolüdür.) Eğer "sRGB"
seçerseniz bilgisayarınızın renk ayarları
sRGB profiline ayarlı olmalıdır.
2)
USER
Renk ısısını hassas şekilde
ayarlayabilirsiniz ve bu renk ayarı
hafızada saklanır.
1)
Eğer ekrana bağlı olan bilgisayar ya da başka bir ekipman sRGB
özelliğine sahip değilse, renkler sRGB profiline göre ayarlanamaz.
Eğer "sRGB" seçerseniz, CONTRAST, BRIGHTNESS ve
GAMMA ayarı yapamazsınız.
sRGB, ECO mod için HIGH veya MIDDLE veya LOW mod
seçildiğinde kullanılamaz. ("sRGB" seçilemez)
2)
Bu ayar renk ısısını R ve B bölümlerini G (yeşil) bölümüne göre
arttırarak veya azaltarak değiştirdiğinden, G bölümü sabittir.
SHARPNESS menüsü
m/M düğmelerine basın
Maddeler
SHARPNESS
Görüntülerin kenarlarını
keskinleştirmek vs. için ayarlayın.
m düğmesine
basıldığında
Ekranı karartır.
Resim kontrastını
matlaştırır.
Resmi karartır
(Siyah etiket).
14
0 MODE RESET menüsü (sadece
PICTURE ADJUST menüsü)
Maddeler
Özellikler
OK
BACKLIGHT, CONTRAST,
BRIGHTNESS, GAMMA, COLOR,
ve SHARPNESS ayarlarını varsayılan
ayarlara sıfırlayabilirsiniz.
CANCEL
Sıfırlamayı iptal etmek ve menüye
dönmek için.
SCREEN menüsü (sadece
analog RGB sinyal)
x Otomatik görüntü kalitesi ayarlama
fonksiyonu
Ekran bir giriş sinyali aldığında, otomatik olarak
resmin pozisyonunu ve keskinliğini (faz/aralık)
ayarlar ve ekranda net bir resmin görüntülenmesini
sağlar (sayfa 17).
Not
Otomatik görüntü kalitesi fonksiyonu aktif durumda olduğunda sadece
1 (güç) düğmesi kullanılabilir.
Resim bu aşamada kırpışma yapabilir, ancak bu bir arıza değildir.
Sadece ayarlama tamamlanana dek bir süre bekleyin.
Eğer bu ekranın otomatik görüntü kalitesi
fonksiyonu, görüntüyü tam olarak ayarlayamazsa
Geçerli giriş sinyali için, daha ileri otomatik görüntü kalitesi
ayarları yapabilirsiniz. (Bkz AUTO aşağıda.)
Eğer görüntü kalitesiyle ilgili daha fazla ayar yapmak
isterseniz
Görüntünün keskinliğini (faz/aralık) ve konumunu (yatay/
dikey konumunu) manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
Bu ayarlar, bellekte saklanır ve ekran aynı giriş sinyalini
aldığında, otomatik olarak geri çağrılır. Bilgisayarınızı tekrar
bağladıktan sonra giriş sinyalini değiştirirseniz bu ayarların
tekrarlanması gerekebilir.
Maddeler
Özellikler
AUTO
Ekranın, geçerli giriş sinyali için faz,
aralık ve yatay/dikey konumu ile ilgili
gerekli ayarlamaları yapın ve bunları
saklayın.
x Görüntü keskinliği ve pozisyonunun
manuel olarak ayarlanması (PHASE/
PITCH/H CENTER/V CENTER)
Resmin keskinliğini ve pozisyonunu aşağıdaki şekilde
ayarlayabilirsiniz.
1
Bilgisayarda çözünürlüğü 1280 × 1024 olarak
ayarlayın.
2
CD ROM'u yerleştirin.
3
CD ROM'u başlatın, testi görüntüleyin.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: