Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 328

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

2
Włącz komputer.
Jeżeli na ekranie nie pojawia się żaden obraz :
• Sprawdź, czy przewód zasilania i kable sygnału wideo
zostały prawidłowo podłączone.
• Jeśli na ekranie pojawia się komunikat „NO INPUT
SIGNAL" :
– Komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub poruszaj
myszką.
– Sprawdź, czy ustawienie sygnału wejścia jest właściwe,
naciskając przycisk OK (strona 11).
• Jeśli na ekranie pojawia się komunikat
„CABLE DISCONNECTED" :
– Sprawdź, czy kable sygnału wideo są prawidłowo
podłączone.
– Sprawdź, czy ustawienie sygnału wejścia jest właściwe,
naciskając przycisk OK (strona 11).
• Jeśli na ekranie pojawia się komunikat
„OUT OF RANGE" :
Ponownie podłącz poprzedni monitor. Następnie
skonfiguruj kartę graficzną komputera zgodnie z
poniższymi ustawieniami.
Analogowy RGB
Częstotliwość
28–80 kHz
pozioma
Częstotliwość
48–75 Hz
pionowa
Rozdzielczość 1280 × 1024 lub mniejsza
Dodatkowe informacje na temat komunikatów
wyświetlanych na ekranie można znaleźć w „Objawy i
działania zaradcze" na stronie 19.
Monitor nie wymaga specjalnych sterowników
Monitor jest zgodny ze standardem „DDC" Plug & Play i wszystkie
jego parametry są wykrywane automatycznie. Nie zachodzi
konieczność instalowania w komputerze dodatkowych
sterowników.
Przy pierwszym włączeniu komputera po podłączeniu monitora, na
ekranie może pojawić się Kreator instalacji. W takim przypadku,
postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
Automatycznie wybrany zostanie monitor Plug & Play,
umożliwiając korzystanie z tego monitora.
Częstotliwość pionowa zostanie ustawiona na 60 Hz.
Ponieważ migotanie nie jest szkodliwe dla monitora, można go
używać przy takim ustawieniu. Ustawianie częstotliwości pionowej
na określoną, wysoką wartość nie jest konieczne.
Cyfrowy RGB
28–64 kHz
60 Hz
10
Konfiguracja 7: Regulacja
Nachylenie ekranu można regulować w zakresie kątów
pokazanych poniżej.
Uchwyć boczne krawędzie panelu LCD, a następnie
wyreguluj kąty nachylenia ekranu.
ok. 5°
ok. 175°
ok. 175°
Jeżeli korzystasz ze stojaka z regulacją wysokości, możesz
również ustawić odpowiednią wysokość, jak poniżej.
nachylenia i
wysokości
ok. 20°

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: