Download  Print this page

Installation 7: Justera Lutning Och Höjd - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

• Om "UTANFÖR FREKVENSOMFÅNG" visas på
bildskärmen:
Ansluter du den bildskärm du använde tidigare. Ställ sedan in
datorns grafikkort inom följande värden.
Analog RGB
Horisontell
28 – 80 kHz
frekvens
Vertikal
48 – 75 Hz
frekvens
1280 × 1024 eller mindre
Upplösning
Mer information om skärmmeddelandena finns under "Symptom
och åtgärder" på sidan 18.
Inga särskilda drivrutiner krävs
Bildskärmen hanterar standarden "DDC" Plug & Play och identifierar
automatiskt all information om bildskärmen. Du behöver inte installera
några särskilda drivrutiner på datorn.
Första gången du slår på strömmen till datorn, efter det att du har anslutit
bildskärmen, kan det hända att installationsguiden visas på skärmen. I så
fall följer du instruktionerna på skärmen. Plug & Play-bildskärm är
automatiskt valt så att du kan använda den här bildskärmen.
Den vertikala frekvensen ändras till 60 Hz.
Eftersom det förekommer minimalt med flimmer hos den här bildskärmen
kan du använda den som den är. Du behöver inte ställa in den vertikala
frekvensen på ett särskilt högt värde.
Installation 7: Justera lutning och
höjd
Bildskärmen kan lutas inom nedanstående vinklar.
Håll om LCD-panelens båda sidor och vinkla sedan
skärmen.
Ca. 5°
Digital RGB
28 – 64 kHz
60 Hz
Ca. 20°
10
Ca. 175°
Ca. 175°
När du använder stativet med justerbar höjd, är höjdjusteringen
även tillgänglig enligt beskrivningen nedan.
Håll i LCD-panelens sidor och justera sedan
skärmens höjd.
Använda bildskärmen på ett bekvämt sätt
Ställ in bildskärmens visningsvinkel efter höjden på skrivbord
och arbetsstol så att du slipper störande reflexer från bildskärmen.
Obs!
• Var försiktig så att inte skärmen slår emot något när dess vinkel ändras.
• Placera inga föremål under bildskärmen när du justerar ställets höjd.
Det kan genom olyckshändelse skadas.
Ca. 110 mm

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: