Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 338

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Objaw
Obraz migocze, skacze, drga lub
jest nieregularny
Obraz jest rozmyty
Występuje zjawisko powidoku
Rozmiar oraz wyśrodkowanie
obrazu nie są poprawne (tylko
analogowy sygnał RGB)
Obraz jest zbyt mały
Obraz jest ciemny
Widoczny falisty lub eliptyczny
wzór (mora)
Kolor nie jest jednolity
Biały nie ma odpowiedniej
intensywności
Przyciski monitora nie działają
(na ekranie pojawia się ikona
Monitor po chwili wyłącza się
Rozdzielczość wyświetlona na
ekranie menu jest niewłaściwa.
Sprawdź następujące elementy
• Ustaw wielkość plamki i fazę (tylko analogowy sygnał RGB) (strona 15).
• Spróbuj podłączyć monitor do innego gniazda sieciowego, a w miarę możliwości do
innego obwodu.
x Problem wywołany przez podłączony komputer lub inne urządzenie,
którego przyczyna nie jest zależna od monitora
• Sprawdź podręcznik karty graficznej w celu uzyskania informacji na temat ustawień
monitora.
• Upewnij się, że tryb grafiki (VESA, Macintosh 19'' kolor itd.) oraz częstotliwość
sygnału wejścia są obsługiwane przez ten monitor. Nawet jeśli częstotliwość mieści
się w odpowiednim zakresie, impuls synchronizujący niektórych kart graficznych
może być zbyt wąski, aby monitor mógł pomyślnie dokonać synchronizacji.
• Monitor nie obsługuje sygnałów przeplatanych. Ustaw na sygnały postępujące.
• Ustaw szybkość odświeżania komputera (częstotliwość pionowa) tak, aby uzyskać
najlepszy możliwy obraz.
• Wyreguluj jasność i kontrast (strona 14).
• Ustaw wielkość plamki i fazę (tylko analogowy sygnał RGB) (strona 15).
x Problem wywołany przez podłączony komputer lub inne urządzenie,
którego przyczyna nie jest zależna od monitora
• Ustaw rozdzielczość w komputerze na 1280 × 1024.
• Usuń przedłużacze kabla wideo i/lub przełączniki.
• Sprawdź, czy wszystkie wtyczki są mocno osadzone w gniazdach.
• Ustaw wielkość plamki i fazę (strona 15).
• Wyreguluj położenie obrazu (strona 15). Zwróć uwagę, że niektóre tryby wideo nie
wypełniają całego ekranu.
x Problem wywołany przez podłączony komputer lub inne urządzenie,
którego przyczyna nie jest zależna od monitora
• Ustaw rozdzielczość w komputerze na 1280 × 1024.
• Wyreguluj podświetlenie obrazu (strona 14).
• Wyreguluj jasność obrazu (strona 14).
• Wyreguluj ustawienie gamma przy pomocy menu GAMMA (strona 14).
• Ekran zostaje rozjaśniony kilka minut po włączeniu monitora.
• Obraz może stać się ciemniejszy, w zależności od wybranego trybu ECO.
• Ustaw wielkość plamki i fazę (tylko analogowy sygnał RGB) (strona 15).
• Ustaw wielkość plamki i fazę (tylko analogowy sygnał RGB) (strona 15).
• Wyreguluj temperaturę barwową (strona 14).
• Jeśli dla funkcji MENU LOCK wybrane zostało ustawienie ON, zmień ustawienie
)
na OFF (strona 16).
x Problem wywołany przez podłączony komputer lub inne urządzenie
• Wyłącz ustawienie oszczędzania energii w komputerze.
• W zależności od ustawienia karty graficznej, rozdzielczość wyświetlona na ekranie
menu może różnić się od rozdzielczości ustawionej w komputerze.
20

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: