Download  Print this page

Odstraňování Problém; Zprávy Na Obrazovce - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Odstraňování problémů
Předtím, než se obrátíte na technickou podporu, přečtěte si
tuto část.
Zprávy na obrazovce
Není-li v pořádku vstupní signál, zobrazí se na obrazovce
jedna z následujících zpráv. Pro vyřešení problému viz
„Příznaky problémů a jejich odstranění" na straně 18.
Pokud se na obrazovce objeví „OUT OF RANGE"
Znamená to, že vstupní signál není podporován technickými
specifikacemi displeje. Ověřte následující položky.
Pro další informace o zprávách na obrazovce viz „Příznaky
problémů a jejich odstranění" na straně 18.
Pokud je zobrazeno „xxx.x kHz/xxx Hz"
Znamená to, že buď horizontální nebo vertikální
frekvence není podporována technickými specifikacemi
displeje.
Hodnoty vyjadřují horizontální a vertikální frekvence
aktuálního vstupního signálu.
Příklad
I NFORMA T I ON
OUT OF RANGE
I NPUT 1 DV I - D
:
x x x . x k H z /
Pokud se zobrazí „RESOLUTION > 1280 × 1024"
Znamená to, že rozlišení není podporováno technickými
specifikacemi displeje (1280 × 1024 nebo nižší).
Příklad
I NFORMA T I ON
OUT OF RANGE
I NPUT 1 : DV I - D
RESOL UT I ON >
x x x H z
1 8 0 X 1
2
0
2
4
Pokud se na obrazovce objeví „NO INPUT
SIGNAL"
Znamená to, že aktuálně vybraným konektorem nepřichází
žádný signál.
Pokud je položka INPUT SENSING (strana 15) nastavena
na hodnotu ON, displej nalezne jiný vstupní signál a
automaticky změní vstup.
Příklad
I NFORMA T I ON
NO I NPUT S I GNA L
I NPUT 1 DV I - D
GO TO POWER SAVE
Když nemohou být nalezeny vstupní signály
objeví se zpráva „GO TO POWER SAVE".
Po 5 sekundách se spustí úsporný režim.
Pokud se na obrazovce objeví „CABLE
DISCONNECTED":
Znamená to, že kabel video signálu byl odpojen od aktuálně
vybraného konektoru.
Pokud je položka INPUT SENSING (strana 15) nastavena
na hodnotu ON, displej nalezne jiný vstupní signál a
automaticky změní vstup.
Příklad
I NFORMA T I ON
CAB L E D I SCONNECT ED
I NPUT 1 DV I - D
GO TO POWER SAVE
Když nemohou být nalezeny vstupní signály
objeví se zpráva „GO TO POWER SAVE".
Po 45 sekundách se spustí úsporný režim.
17
:
:
CZ

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: