Download  Print this page

Műszaki Jellemzők; Energiatakarékos Funkció; Az Energiafogyasztás Csökkentése (eco üzemmód); Automatikus Képminőség-beállítás Funkció (csak Analóg Rgb Jel Esetében) - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Műszaki jellemzők
Energiatakarékos funkció
Ez a kijelző megfelel a VESA, az
NUTEK energiatakarékosságra vonatkozó irányelveinek.
Ha a kijelző olyan számítógéphez vagy grafikus kártyához
van csatlakoztatva, amely analóg bemenetre vonatkozóan
megfelel a DPMS (Display Power Management Standard),
illetve digitális bemenetre vonatkozóan a DMPM (DVI
Digital Monitor Power Management) szabvány előírásainak,
akkor a kijelző automatikusan csökkenti a
teljesítményfelvételt, az alábbiak szerint.
Energiagazdálkodási
üzemmód
normál működés
1)
aktív kikapcsolt
(mélyen
alvó)
kikapcsolva
1)
Amikor a számítógép „aktív kikapcsolt" üzemmódba lép,
megszűnik a bemenőjel, és a NO INPUT SIGNAL üzenet jelenik
meg a képernyőn. 5 másodperc elteltével a kijelző
energiatakarékos üzemmódba lép.
A „mélyen alvó" energiatakarékos üzemmódot az Environmental
Protection Agency nevű szervezet definiálta.
Az energiafogyasztás csökkentése
(ECO üzemmód)
A kijelző elején található ECO gomb nyomogatásával
kiválaszthatja a képernyő fényerősségét.
E C O H I G H
E C O M I D D L E
ECO
,
E C O L OW
E C O U S E R
Az üzemmódok egymás után jelennek meg, és a képernyő
fényerőssége is az aktuális üzemmódnak megfelelően
változik. A menü kb. 5 másodperc múlva magától eltűnik.
A képernyő fényerőssége és az energiafogyasztás a
következő sorrendben csökken: HIGH, MIDDLE, LOW.
A képernyő fényerősségének alapértelmezett beállítása
HIGH.
E
S
NERGY
TAR és a
feszültségjelző lámpa
1
zöld
narancssárga
nem ég
:
:
:
:
5 0
USER beállítás esetén a m/M gombbal állíthatja a
háttérvilágítás fokozatát, hasonlóan ahhoz, ahogy a
BACKLIGHT menüben történik.
Megjegyzés
Analóg bemenettel működő kijelzők esetében a BACKLIGHT, a
CONTRAST és a BRIGHTNESS menüpont csak akkor
választható, ha az ECO üzemmód beállított értéke USER (14.
oldal).
Automatikus képminőség-beállítás
funkció (csak analóg RGB jel
esetében)
Amikor a kijelzőre bemenőjel érkezik, a kijelző
automatikusan úgy állítja be a kép helyét és
élességét (fázisát és sorközét), hogy tiszta kép
jelenjen meg a képernyőn.
Gyári beállítás
Amikor bemenőjel érkezik a kijelzőre, a kijelző a jel alapján
automatikusan kiválasztja a memóriájában gyárilag előre
beállított és tárolt módok valamelyikét, hogy jó minőségű
képet jelenítsen meg, a képernyő közepén. Amikor a
bemenőjel megfelel a gyárilag beállított üzemmódnak, akkor
a kép automatikusan megjelenik a képernyőn a megfelelő
alapértelmezett beállításokkal.
Ha a bemenőjel nem felel meg a gyárilag beállított
üzemmódoknak
Ha a kijelző olyan bemenőjelet kap, amelyik nem felel meg
a gyárilag beállított üzemmódoknak, akkor aktiválódik a
kijelző automatikus képminőség-beállítás funkciója, és
megpróbálja biztosítani, hogy a képernyőn jó kép jelenjen
meg (az alábbi frekvenciatartományban):
Vízszintes frekvencia: 28–80 kHz
Függőleges frekvencia: 48–75 Hz
Ebből adódóan, amikor először érkezik a kijelzőre olyan
bemenőjel, amely nem felel meg a gyárilag beállított módok
egyikének sem, a kijelzőnek a szokásoshoz képest hosszabb
időre lehet szüksége a kép megjelenítéséhez a képernyőn. A
kijelző az alkalmazkodáshoz szükséges adatokat
automatikusan tárolja a memóriájában, és amikor a
következő alkalommal ilyen jeleket kap, ugyanúgy fog
működni, mintha a gyárilag beállított módok
valamelyikének megfelelő jelet kapna.
Ha kézzel állítja be kép fázisát, sorközét és helyét
Bizonyos bemenőjelek esetén előfordulhat, hogy az
automatikus képminőség-beállítás funkció nem állítja be
tökéletesen a kép helyét, fázisát és sorközét. Ilyen esetben
kézi úton végezhetők el ezek a beállítások (15. oldal). Ha
kézzel adja meg ezeket a beállításokat, akkor a beállítások a
kijelző memóriájában felhasználói módként eltárolódnak, és
a kijelző automatikusan alkalmazza azokat, amikor
ugyanilyen bemenőjelek érkeznek.
Megjegyzés
Amíg engedélyezve van az automatikus képminőség-beállítás
funkció, csak a 1 tápkapcsoló használható.
Ekkor előfordulhat a képernyő villódzása, de ez nem jelent hibás
működést. Egyszerűen várjon néhány pillanatot, amíg a beállítás
befejeződik.
17
HU

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: