Download  Print this page

Preverjanje Naziva Modela Zaslona; Deli Monitorja In Elementi Za Nastavljanje - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Preverjanje naziva modela zaslona

Najprej preverite naziv modela zaslona.
Naziv modela se nahaja na hrbtni strani zaslona (primer:
SDM-S75A).
Pri nekaterih modelih zaslonov ne morete uporabiti
določenih funkcij ali možnosti menija.
Deli monitorja in elementi za
nastavljanje
Nadaljnje informacije najdete na straneh v oklepajih.
Slika kaže le enega od vseh modelov, ki so na voljo za ta
zaslon.
Sprednja stran monitorja
Vsebine, označene z znakom
odvisne od modela. Za podrobnosti glejte "Specifikacije«
(stran 20).
1 1 Stikalo (napajanja) in 1 indikator (napajanja)
(strani 9, 16)
S tem stikalom vklopite zaslon. Če želite izklopiti zaslon,
ponovno pritisnite to stikalo.
2 Gumb MENU (stran 12)
S tem gumbom vklopite in izklopite meni zaslona.
3 Gumba m/M (stran 12)
Ta gumba se uporabljata za izbiranje možnosti v meniju
in izvajanje nastavitev.
4 Gumb OK (stran 12)
S tem gumbom aktivirate izbrani element menija in
nastavitve, izvedene z uporabo gumbov m/M (3).
INPUT (stran 11)
S tem gumbom preklapljate vhodni video signal med
INPUT1 in INPUT2, kadar sta na zaslon priključena dva
računalnika. (Na voljo le, če je meni izključen.)
5 Gumb ECO (stran 16)
Ta gumb se uporablja za zmanjševanje porabe elektrike.
Kadar meniji niso prikazani, lahko prav tako samodejno
MENU
nastavite kakovost slike za trenutni vhodni signal, tako
da ta gumb držite več kot 3 sekunde (One touch Auto
adjust). (samo analogni RGB signal)
6 Avdio izhodni priključek (stran 8)
Ta priključek posreduje avdio signale do zvočnikov ali
druge avdio opreme.
INPUT
OK
ECO
5
pri specifikacijah, so
SI

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: