Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 274

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

5
Přichyt'te otvory desky podstavce na připojovací
hroty podstavce. 1
Vytáhněte rukojet' šroubu a pevně přitáhněte šroub
desky podstavce. 2
Ujistěte se, že je šroub pevně utažen a vrat'te
rukojet' šroubu zpět.
6
Pokud používáte výškově nastavitelný podstavec,
odstraňte zajišt'ovací kolík po přímém zvednutí
výškově nastavitelného podstavce.
Poznámka
Neodstraňujte zajišt'ovací kolík, když je podstavec položen. Může
tak upadnout nebo vás zranit, když se podstavec prudce vysune z
desky podstavce.
1 Deska podstavce
2 Šroub
Zajišt'ovací kolík
x Při použití podstavce VESA
Můžete připojit VESA podstavec u jiných značek
odstraněním dodávaného podstavce připojeného k displeji.
Instalace 2: Zapojte kabely video
signálu
• Displej i počítač před připojením vypněte.
Poznámky
• Nedotýkejte se kolíků konektoru kabelu video signálu, mohlo
by dojít k jejich ohnutí.
• Zkontrolujte uspořádání konektoru, abyste zamezili ohnutí
konektorových kolíků kabelu video signálu.
1
Nakloňte displej.
Používáte-li výškově nastavitelný podstavec,
zvedněte displej výše.
7
Šrouby
kompatibilní s
VESA
podstavcem (4)
CZ

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: