Download  Print this page

Funkcja Automatycznej Regulacji Jakości Obrazu (tylko Analogowy Sygnał Rgb) - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Uwaga
W przypadku monitorów z wejściami analogowymi, pozycje
BACKLIGHT, CONTRAST i BRIGHTNESS są dostępne tylko
wtedy, gdy dla trybu ECO wybrane zostało ustawienie USER
(strona 14).
Funkcja automatycznej regulacji
jakości obrazu (tylko analogowy
sygnał RGB)
Jeżeli monitor odbiera sygnał wejścia,
automatycznie reguluje on pozycję i ostrość
obrazu (faza/wielkość plamki) oraz zapewnia
wyraźny obraz.
Tryb ustawień fabrycznych
Gdy monitor odbiera sygnał wejścia, jest on automatycznie
dopasowywany do jednego z trybów ustawień fabrycznych
przechowywanych w pamięci monitora, aby zapewnić
wysoką jakość obrazu w centralnej części ekranu. Jeśli sygnał
wejścia odpowiada trybowi ustawień fabrycznych, obraz
automatycznie pojawia się na ekranie z właściwą regulacją
domyślną.
Jeśli sygnały wejścia nie odpowiadają żadnemu z
PL
trybów ustawień fabrycznych
Gdy monitor odbiera sygnał wejścia, który odbiega od
domyślnych trybów, uruchamiana jest funkcja
automatycznej regulacji jakości obrazu, zapewniająca
zawsze wyraźny obraz (w ramach poniższych zakresów
częstotliwości monitora):
Częstotliwość pozioma: 28–80 kHz
Częstotliwość pionowa: 48–75 Hz
Co za tym idzie, gdy monitor odbiera sygnały wejścia, które
nie odpowiadają żadnemu z trybów ustawień fabrycznych,
wyświetlenie obrazu na ekranie może potrwać dłużej niż
zwykle. Dane te są automatycznie przechowywane w
pamięci, więc następnym razem, gdy monitor odbierze taki
sygnał, będzie on funkcjonował jak w przypadku sygnału
odpowiadającego trybom ustawień fabrycznych.
Gdy ręcznie regulujesz fazę, wielkość plamki oraz
pozycję obrazu
Dla niektórych sygnałów wejścia, funkcja automatycznej
regulacji obrazu może okazać się niewystarczająca, aby
odpowiednio ustawić pozycję obrazu, fazę czy wielkość
plamki. W takim przypadku należy wyregulować te
parametry ręcznie (strona 15). Jeśli ustawiasz te parametry
ręcznie, będą one zachowane w pamięci jako tryby
użytkownika i automatycznie przywoływane za każdym
razem, gdy monitor odbierze te same sygnały wejścia.
Uwaga
Po uaktywnieniu funkcji automatycznej regulacji jakości obrazu,
działa tylko przycisk zasilania 1.
Może to spowodować miganie obrazu, co nie oznacza awarii.
Odczekaj kilka minut na zakończenie regulacji.
17

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

   Related Content for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: