Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 287

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Zobrazení informací displeje
Zatímco displej přijímá videosignál, držte stisknuté
tlačítko MENU po dobu delší než 5 sekund, dokud se
neobjeví okno s informacemi o displeji.
Opětovným stisknutím tlačítka MENU okno zmizí.
MENU
Příklad
INFORMATION
MODEL : SDM-S75A
SER. NO : 1234567
MANUFACTURED : 2005-52
Ačkoli je název modelu displeje, registrovaný podle
bezpečnostních standardů, SDM-S75 /S95 , v prodeji se
používá název SDM-S75A/S95A/S75D/S95D/S75E/S95E/
S75F/S95F/S75N/S95N.
Přetrvává-li jakýkoli problém, obrat'te se na autorizovaného
prodejce výrobků Sony a předejte mu následující informace:
• Název modelu
• Sériové číslo
• Podrobný popis problému
• Datum zakoupení
• Název a technické parametry počítače a grafické karty
• Typ vstupního signálu (analogový RGB/digitální RGB)
Název modelu
Sériové číslo
Týden a rok
výroby
20

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: