Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 198

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Innehållsförteckning
• Macintosh är ett varumärke som
licensierats till Apple Computer, Inc.,
registrerat i USA och/eller andra länder.
• Windows är registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.
• IBM PC/AT och VGA är registrerade
varumärken som tillhör IBM
Corporation of the U.S.A.
• VESA och DDC är varumärken som
tillhör Video Electronics Standards
Association.
E
S
NERGY
TAR är ett registrerat
varumärke i USA.
• Adobe och Acrobat är varumärken som
tillhör Adobe Systems Incorporated.
• Namn på andra produkter som nämns
här kan vara varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
respektive företag.
• " " och " " är inte utsatta i varje
enskilt fall i den här bruksanvisningen.
http://www.sony.net/
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kontrollera bildskärmens modellbeteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Delar och kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Installation 1: Montera stativet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Installation 2: Anslut bildskärmskablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Installation 3: Anslut ljudkablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Installation 4: Ansluta nätkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Installation 5: Fäst kablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Installation 7: Justera lutning och höjd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Välja insignal (INPUT1/INPUT2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anpassa bildskärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Hitta i menyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lista med menyalternativen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Menyn BILDJUSTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Menyn FÄRG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Menyn SKÄRPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Menyn MENYPOSITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Menyn INGÅNGSSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Menyn LANGUAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
(för återställning av inställningarna till sina ursprungliga värden) . . 15
Menyn MENYLÅS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tekniska funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Energisparfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Minska strömförbrukningen (ECO läge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
(endast för analog RGB signal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Skärmmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Symptom och åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
TCO'99 Eco-document (for the black model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i
TCO'03 Eco-document (for the silver model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
3
SE
3

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: