Download  Print this page

Installation 2: Anslut Bildskärmskablarna - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

5
Fäst stativfoten genom att haka fast de utstickande
delarna på stativarmen i hålen på stativfoten. 1
Lyft skruvens handtag för att skruva fast ställets
basplatta. 2
Se till att skruven är åtdragen och vrid tillbaka
skruvhandtaget.
6
Om du använder stället för höjdjustering, tar du ur
stoppsprinten efter att du ställt upp stället rakt.
Obs!
Ta inte ur stoppsprinten när stället ligger ner. Bildskärmen kan ramla och
skada dig genom att ställets hals faller av basplattan.
1 Stativets basplatta
2 Skruv
Stoppsprint
x När du använder ett VESA-stativ .
Du kan fästa ett VESA-stativ av ett annat märke genom att
avlägsna det medföljande stativet som har fästs till skärmen.
Installation 2: Anslut
• Se till att strömmen till bildskärm och dator är avslagen
innan du gör anslutningen.
Obs!
• Vidrör inte stiften i kontakten på videokabeln; stiften böjs lätt.
• Kontrollera att anslutningen hamnar rätt när du ansluter
videokabeln eftersom stiften annars kan böjas.
1
Vinkla upp skärmen.
När du använder stativet med justerbar höjd,
justerar du skärmen till ett högre läge.
7
Skruvar som
passar VESA-
ställ (4)
bildskärmskablarna
SE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: