Download  Print this page

Ovládání Nabídky - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Přizpůsobení vašeho
displeje
Před provedením nastavení
Připojte displej a počítač, a poté je zapněte.
Pro dosažení nejlepších výsledků počkejte alespoň 30
minut před provedením jakéhokoli nastavení od doby,
kdy jste připojili displej k počítači a zapnuli ho.
Četná nastavení displeje můžete provádět pomocí nabídky
na obrazovce.
Ovládání nabídky
1
Zobrazte hlavní nabídku.
Stsikněte tlačítko MENU pro zobrazení hlavní nabídky
na vaší obrazovce.
2
Vyberte nabídku, kterou chcete nastavit.
Stiskněte tlačítka m/M pro zobrazení požadované
nabídky. Stiskněte tlačítko OK pro výběr položky
nabídky.
3
Nastavte položku.
Stiskněte tlačítka m/M pro provedení nastavení a potom
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka OK se provedená nastavení uloží a
displej se vrátí k předchozí nabídce.
4
Zavřete nabídku.
Jedním stisknutím tlačítka MENU se vrátíte do
normálního zobrazení. Nestisknete-li žádné tlačítko,
nabídka se asi po 45 sekundách automaticky zavře.
MENU
INPUT
OK
,
INPUT
OK
,
MENU
x Obnovení výchozích hodnot nastavení
Nastavení lze obnovit pomocí nabídky RESET. Další
informace o obnovení nastavení viz 0 (RESET) na
stránce 15.
12

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: