Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 339

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Wyświetlanie informacji na temat monitora
Gdy monitor odbiera sygnał wideo, naciśnij i
przytrzymaj przycisk MENU przez ponad 5 sekund, aż
wyświetlona zostanie ramka informacyjna.
Naciśnij ponownie przycisk MENU, aby zamknąć ramkę.
MENU
Przykład
INFORMATION
MODEL : SDM-S75A
SER. NO : 1234567
MANUFACTURED : 2005-52
Chociaż zarejestrowana nazwa modelu tego monitora to
SDM-S75 /S95 , w handlu używana jest nazwa SDM-
S75A/S95A/S75D/S95D/S75E/S95E/S75F/S95F/S75N/S95N.
Jeśli nie udało się wyeliminować któregoś z problemów,
skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Sony i podaj
następujące informacje:
• Nazwa modelu
• Numer seryjny
• Szczegółowy opis problemu
• Data zakupu
• Nazwa i specyfikacje Twojego komputera oraz karty
graficznej
• Typ sygnałów wejścia (analogowy RGB/cyfrowy RGB)
Nazwa modelu
Numer seryjny
Tydzień i rok
produkcji
21
PL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: