Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 286

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Příznak
Obraz bliká, skáče, chvěje se nebo
je porušený
Obraz je rozmazaný
Obraz je rušen duchy
Obraz není správně vycentrován
nebo nemá správné rozměry
(pouze analogový signál RGB)
Obraz je příliš malý
Obraz je tmavý
Zobrazuje vlnitý nebo elipsovitý
vzorek (moaré)
Barva není stejnoměrná
Bílá barva se nezobrazuje jako bílá • Nastavte teplotu barev (strana 14).
Tlačítka displeje nefungují
(
se ukáže na obrazovce)
Displej se po chvíli vypne
Rozlišení zobrazené v hlavní
nabídce není správné
Zkontrolujte tyto položky
• Nastavte rozteč a fázi (pouze analogový signál RGB) (strana 14).
• Zkuste displej zapojit do jiné zásuvky střídavého proudu, nejlépe v jiném okruhu.
x Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením, ne
displejem
• V příručce ke grafické kartě vyhledejte správné nastavení displeje.
• Ujistěte se, že grafický režim (VESA, Macintosh 19" Color atd.) a frekvence
vstupního signálu jsou tímto displejem podporovány. I v případě, že je frekvence ve
správném rozsahu, některé grafické karty mohou využívat synchronizační pulsy,
které jsou pro synchronizaci displeje příliš úzké.
• Tento displej nezpracovává prokládané signály. Nastavte na progresivní signály.
• Nastavte obnovovací kmitočet (vertikální frekvenci) počítače, abyste získali
nejlepší možný obraz.
• Nastavte jas a kontrast (strana 14).
• Nastavte rozteč a fázi (pouze analogový signál RGB) (strana 14).
x Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením, ne
displejem
• Nastavte na vašem počítači rozlišení na 1280 × 1024.
• Nepoužívejte prodlužovací kabel videa ani spínací skříňky pro video.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny zástrčky pevně usazeny v zásuvkách.
• Nastavte rozteč a fázi (strana 14).
• Nastavte polohu obrazu (strana 14). Uvědomte si, že při některých video režimech
není obrazovka vyplněna až do krajů.
x Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením, ne
displejem
• Nastavte na vašem počítači rozlišení na 1280 × 1024.
• Nastavte podsvícení (strana 14).
• Nastavte jas (strana 14).
• Nastavte gamma použitím nabídky GAMMA (strana 14).
• Po zapnutí displeje trvá obrazovce několik minut, než se rozjasní.
• Obrazovka se může ztmavit v závislosti na zvoleném ECO režimu.
• Nastavte rozteč a fázi (pouze analogový signál RGB) (strana 14).
• Nastavte rozteč a fázi (pouze analogový signál RGB) (strana 14).
• Pokud je MENU LOCK nastaven na ON, nastavte ho na OFF (strana 15).
x Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením
• Nastavte úsporné nastavení na off.
• V závislosti na nastavení grafické karty se nemusí rozlišení zobrazené v hlavní
nabídce shodovat s rozlišením nastaveným v počítači.
19
CZ

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: