Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 270

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Obsah
• Macintosh je ochranná známka
společnosti Apple Computer, Inc.,
registrovaná v USA a v jiných
zemích.
®
• Windows
je registrovaná ochranná
známka společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech a
jiných zemích.
• IBM PC/AT a VGA jsou
registrované ochranné známky
společnosti IBM Corporation v
USA.
• VESA a DDC
jsou ochranné
známky Video Electronics Standards
Association.
E
S
NERGY
TAR je registrovaná
známka v USA.
• Adobe a Acrobat jsou ochranné
známky společnosti Adobe Systems
Incorporated.
• Všechny ostatní uvedené názvy
produktů mohou být ochrannými
známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných
vlastníků.
• Dále, „™" a „®" nejsou v této
příručce u každého případu uváděny.
http://www.sony.net/
Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kontrola názvu modelu displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Díly a ovládací prvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Instalace 1: Sestavte podstavec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instalace 2: Zapojte kabely video signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Instalace 3: Připojte audio přívody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instalace 4: Připojte napájecí kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Instalace 5: Zajistěte kabely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Instalace 6: Zapněte displej a počítač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Instalace 7: Nastavte náklon a výšku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Volba vstupního signálu (INPUT1/INPUT2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Přizpůsobení vašeho displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Ovládání nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Seznam možností nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nabídka PICTURE ADJUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nabídka COLOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nabídka SHARPNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
0 Nabídka MODE RESET
(Pouze nabídka PICTURE ADJUST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nabídka SCREEN (pouze analogový signál RGB). . . . . . . . . . . 14
Nabídka MENU POSITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nabídka INPUT SENSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nabídka LANGUAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0 Nabídka RESET (vynulování na výchozí nastavení) . . . . . . . . . 15
Nabídka MENU LOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Technické funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Úsporný režim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Snížení spotřeby energie (ECO režim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Funkce automatického nastavení kvality obrazu
(pouze u analogového signálu RGB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Zprávy na obrazovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Příznaky problémů a jejich odstranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
TCO'99 Eco-document (for the black model). . . . . . . . . . . . . . . . . . .i
TCO'03 Eco-document (for the silver model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
3
CZ

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: