Download  Print this page

Menu Menu Position; Menu Input Sensing; Menu Language; Menu Reset - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

x Ręczna regulacja ostrości i położenia
obrazu (PHASE/PITCH/H CENTER/V
CENTER)
Ręczną regulację ostrości i położenia obrazu można
przeprowadzić w następujący sposób.
1
Ustaw rozdzielczość w komputerze na 1280 × 1024.
2
Włóż płytę CD-ROM.
3
Uruchom CD-ROM i wyświetl obraz kontrolny.
W systemie operacyjnym Windows
Gdy działa autoodtwarzanie:
1 Kliknij „Narzędzie do regulacji monitora
(UTILITY)".
2 Kliknij „Dostosuj" i potwierdź wybraną rozdzielczość,
a następnie kliknij „Dalej".
3 Wyświetlony zostanie obraz kontrolny dla
następujących opcji: PITCH, PHASE, H CENTER i V
CENTER.
Jeżeli nie działa autoodtwarzanie:
1 Otwórz „Mój komputer" i kliknij prawym klawiszem
na ikonie CD-ROM. Wybierz opcję „Eksploruj", aby
wyświetlić zawartość płyty CD-ROM.
2 Otwórz [Utility], a następnie wybierz [Windows].
3 Uruchom [Win_Utility.exe].
Wyświetlony zostanie obraz kontrolny.
W systemie operacyjnym Macintosh
1 Otwórz [Utility], a następnie wybierz [Mac].
2 Uruchom [Mac_Utility.exe].
Wyświetlony zostanie obraz kontrolny.
Pozycje
Naciskaj przyciski m/M
PHASE
Zmniejsz szerokość poziomych
pasków na ekranie.
PITCH
Pionowe paski powinny zniknąć.
H CENTER
Jeżeli obraz nie jest wyśrodkowany,
wyreguluj jego położenie.
V CENTER

Menu MENU POSITION

Pozycje
Naciskaj przyciski m/M
MENU
Możesz zmienić położenie menu
POSITION
wyświetlanego na ekranie. Do
wyboru jest 9 położeń.

Menu INPUT SENSING

W przypadku modeli z wejściem cyfrowym, wykrywany jest
sygnał wejścia. Sygnały te można zmieniać automatycznie.
Pozycje
Funkcje
AUTO ON
Jeśli z wybranego wejścia nie jest
dostarczany sygnał, lub jeśli z wejścia
wybranego przy pomocy przycisku
OK nie jest dostarczany sygnał,
pojawi się komunikat ekranowy.
Monitor sprawdzi sygnał wejścia i
automatycznie zmieni wejście.
Jeśli sygnał wejścia zostanie
zmieniony, w lewym górnym rogu
ekranu wyświetlone zostanie wybrane
wejście.
Jeśli sygnał wejścia nie jest
dostarczany, monitor przejdzie w tryb
oszczędzania energii.
INPUT 1
Po włączeniu monitora, INPUT1 lub
INPUT2 zostanie wyświetlone jako
ustawienie priorytetowe (funkcja
INPUT 2
INPUT SENSING nie będzie
działać).
AUTO OFF
Sygnał wejścia nie będzie zmieniany
automatycznie. Naciśnij przycisk OK
w celu zmiany wejścia.

Menu LANGUAGE

Pozycje
Naciskaj przyciski m/M
ENGLISH
Angielski
Francuski
FRANÇAIS
DEUTSCH
Niemiecki
ESPAÑOL
Hiszpański
ITALIANO
Włoski
NEDERLANDS
Holenderski
Szwedzki
SVENSKA
Rosyjski
Japoński
Chiński
0 Menu RESET (przywracanie
wartości domyślnych ustawień)
Pozycje
Funkcje
OK
Przywrócenie wartości domyślnych
wszystkich ustawień oprócz
ustawienia
CANCEL
Anulowanie przywrócenia wartości
domyślnych i powrót do ekranu
menu.
15
PL
(LANGUAGE).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: