Download  Print this page

Menu Position Menü; Input Sensing Menü; Language Menü; Reset Menü (a Beállítások Visszaállítása Az Alapértékekre) - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

x Állítsa be kézzel a kép élességét és helyét
(PHASE/PITCH/H CENTER/V CENTER)
A kép élességének és helyének kézi beállítását az alábbiak
szerint kell végezni.
1
A számítógépen állítsa 1280 × 1024 értékre a
felbontást.
2
Helyezze be a CD-ROM-ot.
3
Nyissa meg a CD-ROM-ot, és jelenítse meg a
tesztmintát.
Windows rendszerben
Ha elindul az automatikus indítás funkció:
1 Kattintson a „Monitorbeálító segédprogram
(UTILITY)" lehetőségre.
2 Kattintson az „Adjust" lehetőségre, hagyja jóvá a
felbontást, majd kattintson a „Next" gombra.
3 Sorban egymás után megjelenik a PITCH, a PHASE, a
H CENTER és a V CENTER tesztminta.
Ha nem indul el az automatikus indítás funkció:
1 Nyissa meg a „Sajátgép" mappát, és kattintson a jobb
gombbal a CD-ROM ikonjára. Válassza az „Intéző"
parancsot, és nyissa meg a CD-ROM ikonját.
2 Nyissa meg a [Utility], majd a [Windows] mappát.
3 Indítsa el a [Win_Utility.exe] programot.
Megjelenik a tesztminta.
Macintosh rendszerben
1 Nyissa meg a [Utility], majd a [Mac] mappát.
2 Indítsa el a [Mac_Utility.exe] programot.
Megjelenik a tesztminta.
Menüpontok
Nyomja meg a m/M gombot
PHASE
Állítsa be a kijelzőt úgy, hogy a
vízszintes csíkok a legkevésbé
látszódjanak.
PITCH
Állítsa be úgy a kijelzőt, hogy a
függőleges csíkok eltűnjenek.
H CENTER
Ha a kép nem a képernyő közepén
jelenik meg, akkor állítsa be a kép
V CENTER
középhelyzetét.
MENU POSITION menü
Nyomja meg a m/M gombot
Menüpontok
MENU
A képernyőn a menü megjelenési
POSITION
helyét módosítani lehet. 9 hely közül
lehet választani.
INPUT SENSING menü
A digitális bemenet bármilyen bemenőjelének felismerésére
képes modellekre vonatkozik. Automatikusan válthat oda-
vissza a jelek között.
Menüpontok
Funkciók
AUTO ON
Ha a kiválasztott bemenet nem kap
jelet, illetve ha az OK gombbal olyan
bemenetet választ, amely nem kap
bemenőjelet, egy képernyőüzenet
jelenik meg. Ilyenkor a kijelző
ellenőrzi a bemenőjelet, és
automatikusan másik bemenetre
kapcsol.
Ha a bemenetet módosul, a
használatban levő bemenet
megjelenik a képernyő bal felső
sarkában.
Ha nincs bemenőjel, a kijelző
energiatakarékos üzemmódba
kapcsol.
INPUT 1
Amikor bekapcsolja a kijelzőt, az
INPUT1 vagy az INPUT2 jelenik meg
a kijelzőn a prioritás beállításoknak
INPUT 2
megfelelően (az INPUT SENSING
nem fog működni).
AUTO OFF
A bemenet automatikus váltása nem
engedélyezett. Az OK gombot
megnyomva válassza ki a kívánt
bemenetet.
LANGUAGE menü
Menüpontok
Nyomja meg a m/M gombot
ENGLISH
Angol
FRANÇAIS
Francia
DEUTSCH
Német
ESPAŃOL
Spanyol
ITALIANO
Olasz
NEDERLANDS
Holland
SVENSKA
Svéd
Orosz
Japán
Kínai
0 RESET menü (a beállítások
visszaállítása az alapértékekre)
Menüpontok
Funkciók
OK
Az összes beállított érték
visszaállítása az alapértelmezettre,
kivéve a
CANCEL
A visszaállítás megszakítása és
visszatérés a menühöz.
15
(LANGUAGE) beállítást.
HU

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: