Download  Print this page

Menyn Menyposition; Menyn IngÅngssÖkning; Menyn Language; Menyn ÅterstÄll - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

För Windows-användare
När Autorun körs:
1 Klicka på "Verktyg för bildskärmsinställning (UTILITY)".
2 Klicka på "Adjust" (Justera) och bekräfta upplösningen och
klicka sedan på "Next" (Nästa).
3 Testmönster för PIXELJUSTERA, FAS, H
CENTRERING och V CENTRERING visas i
ordningsföljd.
När Autorun misslyckas:
1 Öppna "Den här datorn" och högerklicka på CD-
romikonen. Gå till "Utforskaren" och högerklicka på CD-
romikonen.
2 Öppna [Utility] och öppna sedan [Windows].
3 Starta [Win_Utility.exe].
Testmönstret visas.
För Macintosh-användare
1 Öppna [Utility] och öppna sedan [Mac].
2 Starta [Mac_Utility.exe]
Testmönstret visas.
Alternativ
Tryck på m/M knapparna
FAS
Minimerar horisontella ränder på
skärmen.
PIXELJUSTERA
Tar bort vertikala ränder.
H CENTRERING
Om bilden inte är centrerad kan du
justera bildens position.
V CENTRERING

Menyn MENYPOSITION

Alternativ
Tryck på m/M knapparna
MENYPOSITION
Om menyerna ligger i vägen för en bild
på skärmen kan du ändra plats för
menyvisningen. Du kan välja mellan 9
olika positioner.
Menyn INGÅNGSSÖKNING
Modeller med digital ingång söker efter vilken ingångssignal som
helst. Du kan växla signalerna automatiskt hur du vill.
Alternativ
Funktioner
AUTO PÅ
När den valda ingången inte tar emot
någon signal, eller när du valt en ingång
med OK-knappen och den inte tar emot
någon signal, visas ett
skärmmeddelande. Bildskärmen
kontrollerar sedan insignalen och växlar
automatiskt över till en annan ingång.
Efter växling av ingång visas den valda
ingången på den övre vänstra delen av
skärmen.
Om det fortfarande inte finns någon
insignal växlar bildskärmen över till
energisparläge.
Alternativ
Funktioner
INSIGNAL1
När skärmen slås på visas INSIGNAL1
eller INSIGNAL2 som
prioritetsinställning
INSIGNAL2
(INGÅNGSSÖKNING fungerar inte).
AUTO UIT
Inmatningen ändras inte automatiskt.
Tryck på OK-knappen för att ändra
inmatningen.

Menyn LANGUAGE

Alternativ
Tryck på m/M knapparna
ENGLISH
Engelska
FRANÇAIS
Franska
DEUTSCH
Tyska
ESPAÑOL
Spanska
ITALIANO
Italienska
NEDERLANDS
Nederländska
SVENSKA
Ryska
Japanska
Kinesiska
0 Menyn ÅTERSTÄLL (för
återställning av inställningarna till
sina ursprungliga värden)
Alternativ
Funktioner
OK
Med det här alternativet återställer du
alla justeringar till de ursprungliga
värdena förutom inställningen för menyn
AVBRYT
Med det här alternativet avbryter du
återställningen och återgår till
menyskärmen.
Menyn MENYLÅS
Alternativ
Funktioner
Du kan bara använda omkopplaren 1
(ström). Om du försöker göra några
justeringar eller liknande visas
(MENYLÅS) på skärmen.
AV
Med det här alternativet stänger du av
menylåset
ställt
trycker på MENU-knappen väljs
(MENYLÅS) automatiskt.
15
(LANGUAGE).
(MENYLÅS). Om du har
(MENYLÅS) på PÅ och
SE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: