Download  Print this page

Meni Menu Position; Meni Input Sensing; Meni Language; Meni Reset (povrnitev Privzetih Nastavitev) - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Za uporabnike Windows
Ko se požene samodejni zagon:
1 Kliknite "Orodje za nastavitve monitorja
(UTILITY)«.
2 Kliknite "Adjust« in potrdite razločljivost ter nato
kliknite "Next«.
3 Po vrstnem redu se pojavijo preizkusni vzorci za
PITCH, PHASE, H CENTER in V CENTER.
Kadar samodejni zagon ne deluje:
1 Odprite "My Computer« in z desnim gumbom miške
kliknite na ikono za CD-ROM. Pojdite na "Explorer«
in odprite ikono za CD-ROM.
2 Odprite [Utility] in nato izberite [Windows].
3 Poženite [Win_Utility.exe].
Pojavi se preizkusni vzorec.
Za uporabnike Macintosh
1 Odprite [Utility] in nato izberite [Mac].
2 Poženite [Mac_Utility.exe].
Pojavi se preizkusni vzorec.
Elementi
Pritiskajte gumba m/M
PHASE
Pomanjšajte vodoravne črte na
zaslonu.
PITCH
Navpične črte izginejo.
H CENTER
Položaj slike spremenite, kadar se
vaša slika ne pojavi v sredini zaslona.
V CENTER

Meni MENU POSITION

Elementi
Pritiskajte gumba m/M
MENU
Spremenite lahko položaj na zaslonu
POSITION
prikazanega menija. Izberete lahko
enega od 9 položajev.

Meni INPUT SENSING

Modeli z digitalnim vhodom iščejo obstoječe vhodne signale.
Med signali lahko samodejno preklapljate.
Elementi
Značilnosti
AUTO ON
Kadar na izbranem vhodu ni signala
ali kadar z gumbom OK izberete
vhod brez vhodnega signala, se na
zaslonu pojavi sporočilo. Zaslon nato
preveri vhodni signal in samodejno
preklopi na drug vhod.
Kadar se vhod zamenja, se levo zgoraj
prikaže izbrani vhod.
Če še vedno ni vhodnega signala,
zaslon preide v način varčevanja
energije.
Elementi
Značilnosti
INPUT 1
Ko boste vključili zaslon, bosta
INPUT1 ali INPUT2 izbrana kot
prednostna nastavitev (INPUT
INPUT 2
SENSING ne bo deloval).
AUTO OFF
Vhod se ne spremeni samodejno.
Pritisnite gumb OK, da spremenite
vhod.

Meni LANGUAGE

Pritiskajte gumba m/M
Elementi
ENGLISH
angleško
francosko
FRANÇAIS
DEUTSCH
nem
špansko
ESPAÑOL
ITALIANO
italijansko
NEDERLANDS
nizozemsko
SVENSKA
švedsko
rusko
japonsko
kitajsko
0 Meni RESET (povrnitev privzetih
nastavitev)
Elementi
Značilnosti
OK
Povrnitev vseh sprememb na privzete
nastavitve razen nastavitve
(LANGUAGE).
CANCEL
Preklic povrnitve nastavitev in
povratek v meni.

Meni MENU LOCK

Elementi
Značilnosti
ON
Deluje le stikalo 1 (napajanje). Če
poskusite izvesti katero koli drugo
funkcijo, se na zaslonu prikaže ikona
OFF
Izključite
bila
na ON, se
samodejno izbere, ko pritisnete gumb
MENU.
15
(MENU LOCK).
(MENU LOCK). Če je
(MENU LOCK) nastavljena
(MENU LOCK)
SI

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: