Download  Print this page

Installation 3: Anslut Ljudkablarna - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

2
Anslut videosignalkablarna till bildskärmen.
Om du använder det fasta stativet dras videosignalkablarna
först genom hålet i stativet och sedan ansluts de i
bildskärmen. För mer detaljerad information hänvisas du till
"Inställning 5: Fäst kablarna".
x Anslut en dator som har en HD15-utgång
(analog RGB)
Med den medföljande HD15-HD15-videokabeln (analog
RGB) ansluter du datorn till bildskärmens HD 15-ingång
(analog RGB).
till datorns HD15-utgång
(digital RGB)
HD15-HD15-videokabel
(analog RGB)
(medföljer)
x Anslut en dator som har en DVI-utgång
(digital RGB)
Med den medföljande DVI-D-videokabeln (digital RGB)
ansluter du datorn till bildskärmens DVI-D-ingång (digital
RGB).
till datorns DVI-utgång
(digital RGB)
DVI-D-videokabel
(digital RGB)
(medföljer)

Installation 3: Anslut ljudkablarna

Om du inte avser att spela upp ljud behöver du inte
denna anslutning.
Om det fasta stativet används, så dra först ljudkablarna genom
hålet i stativet och anslut dem därefter till bildskärmen. För mer
detaljerad information hänvisas du till "Inställning 5: Fäst
kablarna".
1
Anslut ljudkabeln (medföljer ej) till ljudingången på
bildskärmen och till ljudutgången på datorn eller till
annan ljudutrustning.
till datorns
HD15-utgång
(analog RGB)
till ljudutgången på datorn eller
annan ljudutrustning
2
Anslut ljudkabeln (medföljer ej) till bildskärmens
ljudutgång och se till att kontakterna sitter
ordentligt.
till DVI-D-
ingången
(digital RGB)
Ljudutmatningen ändras när bildskärmens anslutning för
ljudingång och ljudutgång är gjord.
Anslut den ljudutrustning som befinner sig inom
inmatningsintervall som visas i bildskärmens specifikationer för
ljudinmatning. För hög inmatning kan skada bildskärmen.
8
ljudkabel (medföljer ej)
till ljudutgången
till ljudingång
ljudkabel
(medföljer ej)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: