Download  Print this page

Kontrollera Bildskärmens Modellbeteckning; Delar Och Kontroller - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Kontrollera bildskärmens
modellbeteckning
Börja med att kontrollera bildskärmens modellbeteckning
Modellbeteckningen sitter på bildskärmens baksida (Exempel:
SDM-S75A).
Vissa funktioner och menyalternativ är inte tillgängliga för alla
bildskärmsmodeller.

Delar och kontroller

Mer information finns på de sidor som anges inom parenteserna.
Illustrationen visar bara en av alla de modeller som finns för den
här bildskärmen..
Skärmens framsida
Sådant i specifikationerna som är modellberoende har
markerats med en asterisk ( ). Mer information finns
under "Specifikationer" (sid. 20).
1 1 Strömbrytare och 1 strömindikator (sidor 9, 16)
Med denna strömbrytare slår du på skärmen. Du stänger av
bildskärmen genom att trycka på samma knapp en gång till.
2 MENU-knapp (sid. 12)
Med den här knappen öppnar och stänger du menyskärmen.
3 m/M , knappar (sid. 12)
Med de här knapparna väljer du menyalternativ och gör
justeringar.
4 OK-knapp (sid. 12)
Men den här knappen aktiverar du det valda menyalternativet
och de justeringar som du gjort med knapparna m/M (3).
INPUT (sid. 11)
Med de här knapparna växlar du videoinsignal mellan
INPUT1 och INPUT2 när två datorer är anslutna till
bildskärmen. (Kan bara användas när menyn är avstängd.)
5 ECO-knapp (sid. 16)
Denna knapp används för att minska energiförbrukningen.
När menyskärmen inte visas kan du även automatiskt justera
bildkvaliteten för den aktuella ingångssignalen samtidigt som
MENU
du håller knappen intryckt i mer än 3 sekunder (autojustering
genom en enda knapptryckning) (endast för analoga RGB-
signaler).
6 Ljudutgång (sid. 8)
Via den här kontakten sänds ljudsignaler till högtalare eller
annan ljudutrustning.
INPUT
OK
ECO
5
SE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: