Download  Print this page

Menu Menu Lock; Funkcje Techniczne; Funkcja Oszczędzania Energii; Ograniczenie Poboru Mocy (tryb Eco) - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Menu MENU LOCK

Pozycje
Funkcje
ON
Aktywny będzie jedynie przycisk
zasilania 1. Przy próbie wykonania
jakiejkolwiek czynności, na ekranie
pojawi się symbol
LOCK).
OFF
Wyłącz
Jeśli funkcja
została włączona (ON), gdy
naciśniesz przycisk MENU,
automatycznie wybrane zostanie
(MENU LOCK).
(MENU
(MENU LOCK) (OFF).
(MENU LOCK)

Funkcje techniczne

Funkcja oszczędzania energii
Niniejszy monitor spełnia wytyczne dotyczące oszczędzania
energii określone przez VESA,
NUTEK. Jeśli monitor jest podłączony do komputera lub
graficznej karty wideo zgodnej z DPMS (Display Power
Management Standard) w przypadku wejścia analogowego /
DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) w
przypadku wejścia cyfrowego, automatycznie ograniczy on
pobór mocy, w sposób przedstawiony poniżej.
Tryb zasilania
normalna praca urządzenia
1)
aktywny wył.
(uśpienie)
zasilanie wył.
1)
Gdy komputer wejdzie w tryb „aktywnego wyłączenia", sygnał
wejścia jest odcinany i na ekranie pojawia się komunikat NO
INPUT SIGNAL. Po 5 sekundach, monitor przechodzi w tryb
oszczędzania energii.
„Uśpienie" to tryb oszczędzania energii określony przez Agencję
Ochrony Środowiska (EPA).
Ograniczenie poboru mocy
(Tryb ECO)
Kilkakrotne naciśnięcie przycisku ECO znajdującego się z
przodu monitora umożliwia wybór poziomu jasności ekranu.
ECO
,
Na ekranie pojawia się kolejny tryb, a jasność ekranu zostaje
zmniejszona zgodnie z wybranym trybem. Menu
automatycznie zniknie po ok. 5 sekundach.
Zmiana trybu z HIGH na MIDDLE i z MIDDLE na LOW
powoduje zmniejszenie poziomu jasności ekranu oraz
poboru mocy.
Domyślnym ustawieniem jasności ekranu jest HIGH.
Po wybraniu USER możesz wyregulować poziom
podświetlenia korzystając z przycisków m/M, tak samo jak w
przypadku wybierania ustawienia funkcji BACKLIGHT
przy pomocy menu.
16
E
S
NERGY
TAR oraz
Wskaźnik zasilania
1
zielony
pomarańczowy
wył.
:
E C O H I G H
:
E C O M I D D L E
:
E C O L OW
:
E C O U S E R
5 0

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: