Download  Print this page

Sprawdzanie Nazwy Modelu Monitora; Identyfikacja Części I Elementów - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Sprawdzanie nazwy modelu
monitora
Najpierw sprawdź nazwę modelu monitora.
Znajduje się ona z tyłu monitora (przykład: SDM-S75A).
Część funkcji oraz opcji menu może być niedostępna w
przypadku niektórych modeli.
Identyfikacja części i elementów
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach
podanych w nawiasach.
Na rysunku przedstawiony jest tylko jeden spośród
dostępnych modeli monitora.
Przód monitora
Elementy oznaczone
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zob.
„Specyfikacje" (strona 22).
1 1 Przycisk zasilania 1 i wskaźnik zasilania
(strony 9, 16)
Przycisk ten uruchamia monitor. Nacisnąć ponownie,
aby wyłączyć monitor.
2 Przycisk MENU (strona 12)
Przycisk ten umożliwia włączanie i wyłączanie ekranu
menu.
3 Przyciski m/M (strona 12)
Przyciski te umożliwiają wybranie pozycji z menu oraz
dokonywanie regulacji.
4 Przycisk OK (strona 12)
Przycisk ten uruchamia wybraną pozycję menu i
regulacje dokonane przy pomocy przycisków m/M (3).
Przycisk INPUT (strona 11)
Przyciski te umożliwiają przełączanie sygnału wejścia
wideo pomiędzy INPUT1 i INPUT2, w przypadku gdy do
monitora podłączone są dwa komputery. (Aktywny, gdy
nie jest wyświetlane menu.)
MENU
5 Przycisk ECO (strona 16)
Gdy nie jest wyświetlane menu, można dokonać
automatycznej regulacji jakości obrazu dla bieżącego
sygnału wejścia, naciskając i przytrzymując ten przycisk
przez ponad 3 sekundy (automatyczna regulacja za
pośrednictwem jednego przycisku). (tylko analogowy
sygnał RGB)
6 Gniazdo wyjścia sygnału audio (strona 8)
Gniazdo to wyprowadza sygnały audio do głośników lub
innych urządzeń audio.
INPUT
OK
ECO
5
różnią się w zależności od modelu.
PL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: