Download  Print this page

Technische Kenmerken; Stroomspaarfunctie; Het Stroomverbruik Verminderen (eco Modus); Functie Voor Automatisch Aanpassen Van De Beeldkwaliteit (alleen Analoog Rgb-signaal) - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Technische kenmerken

Stroomspaarfunctie

Dit beeldscherm voldoet aan de richtlijnen voor stroombesparing
die zijn opgesteld door VESA,
het beeldscherm is aangesloten op een computer of een videokaart
die voldoet aan de DPM-norm DPMS (Display Power
Management Standard) compatibele videokaart voor analoge
invoer/DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) voor
digitale invoer, gaat het beeldscherm automatisch minder stroom
verbruiken zoals hieronder afgebeeld.
Stroomstand
normale werking
1)
actief uit
(diepe sluimer)
stroom uitgeschakeld
1)
Als de stand "actief uit" van de computer wordt geactiveerd, valt het
ingangssignaal weg en verschijnt GEEN INPUT SIGNAAL op het
scherm. Na 5 seconden wordt de stroomspaarstand van het
beeldscherm geactiveerd.
"Diepe sluimer" is een stroomspaarstand die is gedefinieerd door de
Environmental Protection Agency.
Het stroomverbruik verminderen
(ECO modus)
Als u herhaaldelijk op de ECO toets aan de voorkant van het
beeldscherm drukt, kunt u de helderheid van het scherm
selecteren.
ECO
,
Elke modus wordt op het scherm weergegeven en de helderheid
van het scherm wordt beperkt op basis van de modus. Het menu
verdwijnt automatisch na ongeveer 5 seconden.
De helderheid van het scherm en het stroomverbruik worden
beperkt als de modus wordt gewijzigd van HOOG in MIDDEN in
LAAG.
E
S
NERGY
TAR en NUTEK. Als
(stroom) lampje
1
groen
oranje
uit
:
E C O
H O O G
:
E C O
M I D D E N
:
E C O
L A AG
:
E C O
G E B RU I K E R
5 0
De standaardinstelling voor de helderheid van het scherm is
HOOG.
Als u GEBRUIKER selecteert, kunt u het niveau van de
achtergrondverlichting aanpassen door op de m/M toetsen te
drukken, op dezelfde manier als wanneer u BACKLIGHT
selecteert met het menu.
Opmerking
Voor beeldschermen met analoge ingangen, zijn de items BACKLIGHT,
CONTRAST en HELDERHEID van het menu alleen beschikbaar als de
ECO-modus is ingesteld op GEBRUIKER (pagina 14).
Functie voor automatisch
aanpassen van de beeldkwaliteit
(alleen analoog RGB-signaal)
Als het beeldscherm een ingangssignaal
ontvangt, worden de beeldpositie en -scherpte
(fase/pitch) automatisch aangepast zodat er een
scherp beeld op het scherm verschijnt.
Fabrieksinstelling
Als het beeldscherm een ingangssignaal ontvangt, wordt dit
automatisch afgestemd op een van de fabrieksinstellingen die in
het geheugen van het beeldscherm zijn opgeslagen om een beeld
van hoge kwaliteit in het midden van het scherm te verkrijgen.
Wanneer het ingangssignaal overeenkomt met de
fabrieksinstelling, wordt het beeld automatisch op het scherm
weergegeven met de juiste standaardinstellingen.
Als ingangssignalen niet overeenkomen met de
fabrieksinstellingen
Als het beeldscherm een ingangssignaal ontvangt dat niet
overeenkomt met een van de fabrieksinstellingen, wordt de
functie voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit van
het beeldscherm geactiveerd waardoor er altijd een scherp beeld
verschijnt op het scherm (binnen het volgende frequentiebereik):
Horizontale frequentie: 28–80 kHz
Verticale frequentie:
De eerste keer dat het beeldscherm ingangssignalen ontvangt die
niet overeenkomen met een van de fabrieksinstellingen, kan het
langer dan normaal duren voordat het beeld op het scherm
verschijnt. De instelgegevens worden automatisch opgeslagen in
het geheugen zodat het beeldscherm op dezelfde manier werkt als
wanneer het beeldscherm signalen ontvangt die wel
overeenkomen met een van de fabrieksinstellingen.
Fase, pitch en beeldpositie handmatig aanpassen
Voor sommige ingangssignalen kunnen beeldpositie, fase en
pitch niet helemaal automatisch worden aangepast. Deze
instellingen kunnen dan handmatig worden aangepast
(pagina 14). Wanneer u deze instellingen handmatig aanpast,
worden deze als gebruikersstanden in het geheugen opgeslagen en
automatisch weer opgeroepen wanneer het beeldscherm dezelfde
ingangssignalen ontvangt.
Opmerking
Als de functie voor het automatisch aanpassen van de beeldkwaliteit is
geactiveerd, functioneert alleen de 1 (stroom) schakelaar.
Het beeld kan gedurende deze tijd flikkeren, maar dit is geen defect.
Wacht even tot de aanpassing is voltooid.
16
48–75 Hz

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: