Download  Print this page

Installation; Installation 1: Montera Stativet - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Skärmens baksida
7
8 qs 9qd
7 AC IN-anslutning (sid. 9)
Här ansluter du nätkabeln (medföljer).
8 DVI-D-ingång (digital RGB)
Den här ingången tar emot digitala RGB-videosignaler enligt
DVI Rev. 1.0.
9 HD15-ingång (analog RGB) (sid. 8)
Den här ingången är avsedd för analoga RGB-videosignaler
(0,700 Vp-p, positiv) och synksignaler.
q; Kabelhållare
(sid. 9)
Med kabelhållaren fäster du kablar och kontakter på
bildskärmen.
qa Öppning för stöldskyddslås
Den här öppningen är avsedd för ett stöldskyddslås av märket
Kensington Micro Saver Security System.
Micro Saver Security System är ett varumärke som tillhör
Kensington.
qs Ljudingång för INPUT1
Den här kontakten tar emot ljudsignaler när den ansluts till
ljudutgången på en dator eller annan ljudutrustning som
ansluts till INPUT1.
qd Ljudingång för INPUT2
Den här kontakten tar emot ljudsignaler när den ansluts till
ljudutgången på en dator eller annan ljudutrustning som
ansluts till INPUT2.
qa
0
(sid. 8)
6

Installation

Innan du använder bildskärmen bör du kontrollera att följande
finns med i förpackningen.
• LCD-bildskärm
• Nätkabel
• Stativets basplatta
• HD15-HD15-videokabel (analog RGB)
• DVI-D-videokabel (digital RGB)
• CD-ROM-skiva (programvara för Windows/Macintosh,
bruksanvisningar m.m.)
• Garantikort
• Snabbstartguide
Sådant i specifikationerna som är modellberoende har markerats
med en asterisk ( ). Mer information finns under
"Specifikationer" (sid. 20).

Installation 1: Montera stativet

Tryck inte på LCD-skärmen när du placerar eller reser
bildskärmen upp på ett bord eller liknande.
Den kan påverka bildskärmens form eller skada LCD-
skärmen.
x När du använder det medföljande stativet
Fast stativ
1
Öppna lådan och ta ur stativets basplatta.
2
Kontrollera de medföljande tillbehören.
• Stativets basplatta (med skruven på undersidan)
3
Placera det på en mjuk matta eller liknande, på en
plan yta som t ex ett bord.
Du kan skada LCD-skärmen om den placeras direkt på bordet.
4
Plocka ut skärmen ur lådan och placera sedan den
liggande skärmens kant utmed bordets kant.
Bilden visar stativet med höjdjustering. Om du använder det
låsta stativet är det sista monteringssteget Steg 5.
Skärmbild
Mjuk matta
eller liknande
Ställ

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: