Download  Print this page

Sporný Režim - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Technické funkce
Úsporný režim
Tento displej vyhovuje směrnicím o úspoře energie VESA,
E
S
NERGY
TAR, a NUTEK. Pokud je displej připojen k
počítačové nebo video grafické kartě standardu DPMS
(Display Power Management Signaling) pro analogový vstup
/ DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) pro
digitální vstup, bude displej automaticky snižovat spotřebu
energie následujícím způsobem.
Režim spotřeby
běžný provoz
1)
active off
(hluboký spánek) oranžová
napájení vypnuto
1)
Kdy je váš počítač v režimu „active off", je přerušen vstupní signál
a na obrazovce se objeví NO INPUT SIGNAL. Po pěti sekundách
displej přejde do úsporného režimu.
„Hluboký spánek" je úsporný režim, který je definován
Agenturou pro ochranu životního prostředí.
Snížení spotřeby energie
(ECO režim)
Pokud stisknete opakovaně tlačítko ECO na přední straně
displeje, můžete zvolit jas obrazu.
ECO
,
Všechny režimy se objeví na obrazovce a jas obrazovky se
sníží podle konkrétního režimu. Po pěti sekundách nabídka
automaticky zmizí.
Jas obrazovky a spotřeba energie se sníží, když se změní
režim z HIGH na MIDDLE nebo na LOW.
Výchozí nastavení jasu obrazovky je nastaveno na HIGH.
Pokud zvolíte USER, můžete nastavit úroveň podsvícení
stisknutím tlačítek m/M, stejně jako když zvolíte použitím
nabídky BACKLIGHT.
indikátor (napájení)
1
zelená
vypnuto
:
E C O H I G H
:
E C O M I D D L E
:
E C O L OW
:
E C O U S E R
5 0
Poznámka
Pro displeje s analogovými vstupy, pouze když je ECO režim
nastaven na USER, jsou položky nabídky BACKLIGHT,
CONTRAST, a BRIGHTNESS dostupné (strana 14).
Funkce automatického nastavení
kvality obrazu (pouze u
analogového signálu RGB)
Když displej přijme vstupní signál, automaticky
nastaví polohu obrazu a jeho ostrost (fáze/rozteč)
a zajistí, že se na obrazovce objeví čistý obraz.
Režim předvolený od výrobce
Když displej přijme vstupní signál, automaticky sladí signál
na jeden z přednastavených výchozích režimů uložených v
paměti displeje k zajištění vysoké kvality obrazu ve středu
obrazovky. Pokud se vstupní signál shoduje s režimem
předvoleným od výrobce, obraz se na obrazovce
automaticky zobrazí s vhodným výchozím nastavením.
Pokud se vstupní signály neshodují s žádným z
režimů předvolených od výrobce
Pokud displej přijme vstupní signál nevyhovující žádnému z
režimů předvolených od výrobce, je aktivována funkce
automatického nastavení kvality obrazu, která zajistí, aby se
na obrazovce vždy zobrazil zřetelný obraz (v následujícím
rozsahu frekvencí displeje):
Horizontální frekvence: 28–80 kHz
Vertikální frekvence:
V důsledku toho může zobrazení obrazu na obrazovce
displeje trvat déle než obvykle, pokud poprvé přijímá
vstupní signál, který neodpovídá žádnému z předvolených
režimů. Tato informace o nastavení se automaticky uloží do
paměti, takže příště bude displej reagovat stejně, jako kdyby
přijímal signál, který odpovídá některému z režimů
předvolených od výrobce.
Pokud ručně nastavujete fázi, rozteč a umístění
obrazu
Pro určitý druh vstupních signálů nemusí funkce
automatického nastavení kvality obrazu dokonale nastavit
umístění obrazu, fázi a rozteč. V tomto případě lze provést
tato nastavení ručně (strana 14). Pokud tato nastavení
změníte ručně, uloží se do paměti jako uživatelské režimy a
automaticky se obnoví, přijme-li displej totožný vstupní
signál.
Poznámka
Je-li aktivována funkce automatického nastavení kvality obrazu,
bude funkční pouze 1 vypínač (napájení).
V tento okamžik může obraz blikat, nejedná se však o poruchu. Stačí
chvilku počkat, dokud se nedokončí nastavení.
16
48–75 Hz

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: