Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 321

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Spis treści
• Macintosh jest znakiem towarowym
firmy Apple Computer, Inc.,
zastrzeżonym w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
®
• Windows
jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Microsoft
Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• IBM PC/AT i VGA są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy IBM
Corporation ze Stanów
Zjednoczonych.
• VESA i DDC
są znakami
towarowymi Stowarzyszenia
Elektronicznych Standardów Wideo
(VESA).
E
S
NERGY
TAR jest znakiem
zastrzeżonym w Stanach
Zjednoczonych.
• Adobe i Acrobat są znakami
towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.
• Wszelkie inne nazwy produktów
wspomniane w niniejszej instrukcji
obsługi mogą być znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich
firm.
• Ponadto, symbole„™" i „®" nie są
podawane za każdym razem w
niniejszym dokumencie.
http://www.sony.net/
Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sprawdzanie nazwy modelu monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Identyfikacja części i elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Konfiguracja 1: Montaż stojaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Konfiguracja 3: Podłączanie przewodów audio . . . . . . . . . . . . . . . 8
Konfiguracja 4: Podłączanie przewodu zasilania . . . . . . . . . . . . . . 9
Konfiguracja 5: Zabezpieczenie przewodów . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Konfiguracja 6: Włączanie monitora i komputera . . . . . . . . . . . . . . 9
Konfiguracja 7: Regulacja nachylenia i wysokości . . . . . . . . . . . . 10
Wybór sygnału wejścia (INPUT1/INPUT2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Regulacja ustawień monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lista opcji menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Menu PICTURE ADJUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Menu COLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Menu SHARPNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Menu SCREEN (tylko analogowy sygnał RGB) . . . . . . . . . . . . . 14
Menu MENU POSITION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Menu INPUT SENSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Menu LANGUAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
(przywracanie wartości domyślnych ustawień) . . . . . . . . . . . . . . . 15
Menu MENU LOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Funkcje techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Funkcja oszczędzania energii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ograniczenie poboru mocy (Tryb ECO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
(tylko analogowy sygnał RGB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Komunikaty ekranowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Objawy i działania zaradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
TCO'99 Eco-document (for the black model). . . . . . . . . . . . . . . . . . .i
TCO'03 Eco-document (for the silver model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
3
PL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: