Download  Print this page

Het Beeldscherm Instellen; Het Menu Gebruiken - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Het beeldscherm instellen

Voordat u wijzigingen aanbrengt
Sluit het beeldscherm op de computer aan en schakel beide
apparaten in.
Voor de beste resultaten wacht u ten minste 30 minuten
voordat u de instellingen gaat aanpassen nadat het
beeldscherm op de computer is aangesloten en is ingeschakeld.
Met het schermmenu kunt u veel instellingen van het beeldscherm
wijzigen.

Het menu gebruiken

1
Geef het hoofdmenu weer.
Druk op de MENU toets om het hoofdmenu op het scherm
weer te geven.
2
Selecteer het menu dat u wilt aanpassen.
Druk op de m/M toetsen om het gewenste menu weer te geven.
Druk op de OK toets om het menuonderdeel te selecteren.
3
Pas het item aan.
Druk op de m/M toetsen om de instelling aan te passen. Druk
vervolgens op de OK toets.
Wanneer u op de OK toets drukt, wordt de instelling
opgeslagen en verschijnt het vorige menu op het scherm.
4
Sluit het menu.
Druk één keer op de MENU toets om naar het normale beeld
terug te keren. Als er niet op een toets wordt gedrukt, wordt
het menu na ongeveer 45 seconden automatisch gesloten.
MENU
INPUT
,
OK
INPUT
,
OK
MENU
x De standaardinstellingen herstellen
U kunt de standaardinstellingen herstellen met het RESET menu.
Zie 0 (RESET) op pagina 15 voor meer informatie over het
herstellen van de standaardinstellingen.
12

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: