Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 214

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Symptom
Bilden är suddig
Bilden "spökar"
Bilden är inte centrerad eller har
inte rätt storlek (endast för analog
RGB signal)
Bilden är för liten
Bilden är mörk
Du kan se ett vågformat eller
elliptiskt mönster (moaré)
Färgen är inte enhetlig
Vitt ser inte ut som vitt
Bildskärmens knappar verkar inte
fungera (
visas på skärmen)
Bildskärmen stängs av efter en
stund
Den upplösning som visas på
menyskärmen är felaktig.
Visa informationen för den här bildskärmen
När bildskärmen tar emot en videosignal trycker du in
MENU-knappen under mer än 5 sekunder tills
informationsrutan visas.
Stäng informationsfönstret genom att trycka på MENU-knappen igen.
MENU
Exempel
INFORMATION
MODEL : SDM-S75A
SER. NO : 1234567
MANUFACTURED : 2005-52
Kontrollera följande
• Justera ljusstyrka och kontrast (sid. 14).
• Justera pixeljusteringen och fasen (endast för analog RGB signal) (sid. 14).
x Problem orsakade av en dator eller annan ansluten utrustning och som inte
orsakats av bildskärmen
• Ställ in upplösningen på 1280 × 1024 på datorn.
• Undvik att använda videoförlängningskablar och/eller videokopplingsdosor.
• Kontrollera att alla kontakter sitter som de ska i sina anslutningar.
• Justera pixeljusteringen och fasen (sid. 14).
• Justera bildens position (sid. 14). Tänk på att vissa videolägen inte fyller ut bildskärmen
till kanterna.
x Problem orsakade av en dator eller annan ansluten utrustning och som inte
orsakats av bildskärmen
• Ställ in upplösningen på 1280 × 1024 på datorn.
• Justera bakgrundsbelysningen (sid. 14).
• Justera ljusstyrkan (sid. 14).
• Ändra gammainställning via menyn GAMMA (sid. 14).
• Det tar några minuter för bildskärmen att bli ljus efter det att du slagit på strömmen till
den.
• Skärmen kanske blir mörkare beroende på det ECO-läge du valt.
• Justera pixeljusteringen och fasen (endast för analog RGB signal) (sid. 14).
• Justera pixeljusteringen och fasen (endast för analog RGB signal) (sid. 14).
• Justera färgtemperaturen (sid. 14).
• Om MENYLÅS är ställt på PÅ ställer du det på AV (sid. 15).
x Problem orsakade av den anslutna datorn eller annan utrustning
• Stäng av datorns energisparläge.
• Beroende på grafikkortets inställningar kan det hända att den upplösning som visas på
menyskärmen inte är densamma som den som är inställd på datorn.
Även om det säkerhetsstandardsregistrerade modellnamnet för
den här bildskärmen är SDM-S75 /S95 används namnen SDM-
S75A/S95A/S75D/S95D/S75E/S95E/S75F/S95F/S75N/S95N
vid försäljning.
Om du står inför ett problem som du inte kan lösa kontaktar du din
auktoriserade Sony-återförsäljare och ger dem följande
information:
• Modellnamn
• Serienummer
• Detaljerad beskrivning av problemet
• Inköpsdatum
• Namn och specifikationer för dator och grafikkort
• Typ av insignal (analog RGB/digital RGB)
Modellnamn
Serienummer
Tillverknings-
vecka och -år
19
SE

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: