Download  Print this page

Příznaky Problémů A Jejich Odstraněn - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Příznaky problémů a jejich odstranění
Pokud se vyskytne problém v důsledku připojeného počítače nebo jiného zařízení, přečtěte si instruktážní příručku počítače/
příslušného zařízení.
Příznak
Žádný obraz
Pokud 1 indikátor (napájení)
nesvítí nebo se 1 indikátor
(napájení) rozsvítí oranžově
Pokud se 1 indikátor (napájení)
nerozsvítí, když stisknete 1
vypínač (napájení)
Pokud se na obrazovce objeví
CABLE DISCONNECTED
Pokud se na obrazovce ukáže NO
INPUT SIGNAL nebo se 1
indikátor (napájení) rozsvítí
oranžově
Pokud se na obrazovce objeví
OUT OF RANGE (strana 17)
Používáte-li Windows
Používáte-li systém Macintosh
Zkontrolujte tyto položky
• Zkontrolujte, zda je 1 vypínač (napájení) zapnutý.
• Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel napájení.
• Zkontrolujte, zda je kabel video signálu správně připojen a zda jsou všechny
zástrčky pevně usazeny v zásuvkách (strana 7).
• Ověřte, zda kolíky konektorů vstupu video signálu nejsou ohnuté nebo nebyly
zatlačeny dovnitř.
• Zkontrolujte, zda je správně nastaven výběr vstupu (strana 11).
• Je připojen nedodávaný kabel video signálu. Pokud připojíte nedodávaný kabel
video signálu, může se na obrazovce objevit CABLE DISCONNECTED. Nejedná
se o poruchu.
• Zkontrolujte, zda je kabel video signálu správně připojen a zda jsou všechny
zástrčky pevně usazeny v zásuvkách (strana 7).
• Ověřte, zda kolíky konektorů vstupu video signálu nejsou ohnuté nebo nebyly
zatlačeny dovnitř.
• Zkontrolujte, zda je správně nastaven výběr vstupu (strana 11).
x Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením, ne
displejem
• Počítač přešel do úsporného režimu. Zkuste stisknout libovolnou klávesu na
klávesnici nebo pohnout myší.
• Zkontrolujte, zda je správně instalována grafická karta.
• Ověřte, zda je počítač zapnutý.
• Restartujte počítač.
x Problémy způsobené počítačem nebo jiným připojeným zařízením, ne
displejem
• Zkontrolujte, zda je rozsah video frekvencí v rozsahu specifikovaném pro displej.
Pokud jste vyměnili starý displej za tento, znovu připojte starý displej a nastavte
grafickou kartu počítače v uvedených rozmezích:
Horizontální: 28 – 80 kHz (analogový signál RGB), 28 – 64 kHz (digitální signál
RGB)
Vertikální: 48 – 75 Hz (analogový signál RGB), 60 Hz (digitální signál RGB)
Rozlišení: 1280 × 1024 nebo nižší
• Pokud jste tímto displejem nahradili starý displej, znovu připojte starý displej a
proveďte následující kroky. Zvolte „SONY" ze seznamu „Manufacturers" a zvolte
název požadovaného modelu ze seznamu „Models" na Windows obrazovce volby
zařízení. Pokud není název modelu displeje na seznamu „Models", zkuste „Plug &
Play" .
• Při připojování k počítači Macintosh použijte v případě nutnosti adaptér
(nedodávaný). Adaptér připojte k počítači před připojením kabelu video signálu.
18

Advertisement

Chapters

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: