Download  Print this page

Instalace 1: Sestavte Podstavec - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Zadní strana displeje
7
8 qs 9qd
7 AC IN konektor (strana 9)
Pomocí tohoto konektoru připojte napájecí kabel
(dodaný).
8 DVI-D vstupní konektor (digitální signál RGB)
(strana 8)
Pomocí tohoto konektoru vstupuje digitální video signál
RGB vyhovující DVI Rev.1.0.
9 Vstupní konektor HD15 (analogový signál RGB)
(strana 8)
Tento konektor slouží pro vstup analogových video
signálů RGB (0,700 Vp-p, pozitivní) a synchron. signálů.
0 Držák kabelů
(strana 9)
Tento díl zajišt'uje kabely a šňůry k displeji.
qa Otvor bezpečnostního zámku
Otvor bezpečnostního zámku je určen pro použití
bezpečnostního systému Kensington Micro Saver
Security System.
Systém Micro Saver Security je obchodní značka
Kensington.
qs Audio konektor pro INPUT1
Pomocí tohoto konektoru vstupuje audio signál, jestliže
je do něho zapojen výstupní audio konektor počítače
nebo jiného audio zařízení připojeného k INPUT1.
qd Audio konektor pro INPUT2
Pomocí tohoto konektoru vstupuje audio signál, jestliže
je do něho zapojen výstupní audio konektor počítače
nebo jiného audio zařízení připojeného k INPUT2.
Instalace
Než začnete monitor používat, zkontrolujte, zda balení
obsahuje následující položky:
• Displej LCD
• Napájecí kabel
• Deska podstavce
• Kabel videosignálu HD15-HD15 (analogový signál RGB)
• Kabel videosignálu DVI-D (digitální signál RGB)
qa
• CD-ROM (užitkový software pro Windows/Macintosh,
Provozní pokyny atd.)
0
• Záruční list
• Průvodce rychlým nastavením
Obsah s označením
závislosti na modelu. Pro podrobnosti, viz „Technické
údaje" (strana 21).

Instalace 1: Sestavte podstavec

Nemačkejte LCD displej při umíst'ování nebo zvedání
přímo na desku apod.
To může ovlivnit stejnoměrnost obrazovky nebo
poškodit LCD displej.
x Při použití dodávaného podstavce
1
Otevřete krabici a vyjměte desku podstavce.
2
Zkontrolujte dodané položky.
• Deska podstavce (se šroubem na spodní straně)
3
Umístěte měkkou podložku na rovný povrch,
například na psací stůl.
Můžete poškodit LCD obrazovku a samotný displej,
pokud ho položíte přímo na stůl.
4
Vyjměte displej z krabice a umístěte rám
položeného displeje podél okraje stolu.
Tento obrázek ukazuje výškově nastavitelný podstavec.
Pokud používáte pevný podstavec, váš poslední krok
sestavovacího postupu bude krok 5.
Měkká podložka
6
u technických specifikací se liší v
Podstavec
Displej

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: