Download  Print this page

Objawy I Działania Zaradcze - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Objawy i działania zaradcze
Jeśli problem wywołany jest przez podłączony komputer lub inne urządzenie, zajrzyj do instrukcji obsługi komputera/urządzenia.
Objaw
Brak obrazu
Jeśli wskaźnik zasilania 1 nie
świeci się, lub jeśli wskaźnik
zasilania 1 świeci się na
pomarańczowo,
Jeśli wskaźnik zasilania 1 nie
zapala się po wciśnięciu przycisku
zasilania 1 ,
Jeśli na ekranie wyświetlany jest
komunikat CABLE
DISCONNECTED,
Jeśli na ekranie wyświetlany jest
komunikat NO INPUT SIGNAL
lub wskaźnik zasilania 1 zmienia
kolor na pomarańczowy,
Jeśli na ekranie wyświetlany jest
komunikat OUT OF RANGE
(strona 18),
Jeśli korzystasz z Windows,
Jeśli korzystasz z systemu
Macintosh,
Sprawdź następujące elementy
• Sprawdź, czy naciśnięty został przycisk zasilania 1.
• Sprawdź, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony.
• Sprawdź, czy kabel sygnału wideo jest prawidłowo podłączony i czy wszystkie
wtyczki są mocno osadzone w gniazdach (strona 7).
• Sprawdź, czy wtyki złącza wejścia wideo nie są powyginane lub wepchnięte do
wewnątrz.
• Sprawdź, czy prawidłowo wybrano ustawienie wyboru wejścia (strona 11).
• Podłączony jest inny kabel sygnału wideo niż ten, który został dostarczony wraz z
monitorem. W przypadku podłączenia innego kabla sygnału wideo niż dostarczony,
na ekranie może zostać wyświetlony komunikat CABLE DISCONNECTED. Nie
świadczy to jednak o nieprawidłowym działaniu.
• Sprawdź, czy kabel sygnału wideo jest prawidłowo podłączony i czy wszystkie
wtyczki są mocno osadzone w gniazdach (strona 7).
• Sprawdź, czy wtyki złącza wejścia wideo nie są powyginane lub wepchnięte do
wewnątrz.
• Sprawdź, czy prawidłowo wybrano ustawienie wyboru wejścia (strona 11).
x Problem wywołany przez podłączony komputer lub inne urządzenie,
którego przyczyna nie jest zależna od monitora
• Komputer znajduje się w trybie oszczędzania energii. Naciśnij dowolny klawisz na
klawiaturze lub poruszaj myszką.
• Sprawdź, czy karta graficzna jest prawidłowo zainstalowana.
• Sprawdź, czy włączone jest zasilanie komputera.
• Uruchom ponownie komputer.
x Problem wywołany przez podłączony komputer lub inne urządzenie,
którego przyczyna nie jest zależna od monitora
• Sprawdź, czy zakres częstotliwości wideo mieści się w zakresie określonym dla
monitora. Jeśli zastąpiłeś stary monitor tym monitorem, podłącz ponownie
poprzedni monitor i dostosuj kartę graficzną do poniższych zakresów:
Częstotliwość pozioma: 28 – 80 kHz (sygnał analogowy RGB), 28 – 64 kHz (sygnał
cyfrowy RGB)
Częstotliwość pionowa: 48 – 75 Hz (sygnał analogowy RGB), 60 Hz (sygnał cyfrowy
RGB)
Rozdzielczość:1280 × 1024 lub mniejsza
• Jeśli wymieniłeś stary monitor na ten monitor, podłącz ponownie poprzedni
monitor i wykonaj następujące czynności. Wybierz „SONY" z listy „Producenci", a
następnie wybierz odpowiedni model z listy „Modele" na ekranie wyboru
urządzenia systemu Windows. Jeśli nazwa modelu nie figuruje na liście „Modele",
sprawdź czy nie ma jej na liście „Plug & Play".
• Przy podłączaniu komputera Macintosh, użyj - jeśli jest to konieczne - przejściówki
(nie będącej elementem wyposażenia). Podłącz przejściówkę do komputera przed
podłączeniem kabla sygnału wideo.
19
PL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: