Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 363

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Simptom
Slika ni ostra
Slika ima sence
Slika ni na sredini ali ni prave
velikosti (samo za analogne RGB
signale)
Slika je premajhna
Slika je temna
Pojavijo se valoviti ali elipsasti
vzorci
Barva ni povsod enaka
Bela barva ne izgleda belo
Gumbi monitorja ne delujejo
(
se pojavi na zaslonu)
Zaslon se po določenem času
izključi
Na zaslonu prikazana razločljivost
je nepravilna.
Prikazovanje informacij o zaslonu
Ko zaslon prejema video signal, pritisnite in držite
gumb MENU več kot 5 sekund, dokler se ne pojavi okno
z informacijami.
S ponovnim pritiskom na gumb MENU okno izgine.
MENU
Primer
INFORMATION
MODEL : SDM-S75A
SER. NO : 1234567
MANUFACTURED : 2005-52
Čeprav se model po varnostnem standardu imenuje SDM-
S75 /S95 , se pri prodaji uporabljajo nazivi SDM-S75A/
S95A/S75D/S95D/S75E/S95E/S75F/S95F/S75N/S95N.
Če katere koli težave ne morete odpraviti, pokličite
pooblaščenega prodajalca Sony in mu posredujte naslednje
informacije:
• Naziv modela
• Serijska številka
• Natančen opis težave
Preverite naslednje elemente
• Nastavite osvetljenost in kontrast (stran 14).
• Nastavite razločljivost in fazo (samo analogni RGB signal) (stran 14).
xTežavo povzroča računalnik ali druga priključena oprema in ne zaslon
• Razločljivost na vašem računalniku nastavite na 1280 × 1024.
• Odstranite podaljške za video kable in/ali video stikalne omarice.
• Preverite, ali so vsi kabli pravilno priklopljeni.
• Nastavite razločljivost in fazo (stran 14).
• Nastavite položaj slike (stran 14). Upoštevajte, da nekateri video načini zaslona ne
zapolnijo do robov.
xTežavo povzroča računalnik ali druga priključena oprema in ne zaslon
• Razločljivost na vašem računalniku nastavite na 1280 × 1024.
• Nastavite osvetlitev ozadja (stran 14).
• Nastavite osvetljenost (stran 14).
• Nastavite gamo z uporabo menija GAMMA (stran 14).
• Po vklopu potrebuje zaslon nekaj minut, da postane svetel.
• Zaslon lahko potemni, odvisno od izbranega načina ECO.
• Nastavite razločljivost in fazo (samo analogni RGB signal) (stran 14).
• Nastavite razločljivost in fazo (samo analogni RGB signal) (stran 14).
• Nastavite temperaturo barve (stran 14).
• Če je MENU LOCK nastavljen na ON, ga nastavite na OFF (stran 15).
xTežavo povzroča priključeni računalnik ali druga oprema
• Izklopite funkcijo varčevanja energije računalnika.
• Razločljivost, prikazana v meniju, se ne ujema nujno s tisto, ki je nastavljena na
računalniku, kar je odvisno od nastavitev na grafični kartici.
• Datum nakupa
• Naziv in tehnični podatki vašega računalnika in grafične
kartice
• Vrsto signala (analogni RGB/digitalni RGB)
Naziv modela
Serijska številka
Teden in leto
proizvodnje
19
SI

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: