Download  Print this page

Instalace 3: Připojte Audio Přívody - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

2
Připojte kabely video signálu k displeji.
Pokud používáte pevný podstavec, protáhněte nejdříve
kabely video signálu skrz otvor a teprve potom je
připojte k displeji. Pro další podrobnosti viz „Instalace 5:
Zajistěte kabely".
x Připojte počítač vybavený výstupním
konektorem HD15 (analogový signál RGB)
Použitím dodávaného kabelu pro video signál HD15-
HD15 (analogový signál RGB) připojte počítač ke
vstupnímu konektoru HD 15 displeje (analogový signál
RGB).
k výstupnímu konektoru počítače
HD15 (analogový signál RGB)
kabel videosignálu
HD15-HD15 (analogový
signál RGB) (dodaný)
x Připojte počítač vybavený výstupním
konektorem DVI (digitální signál RGB)
Použitím dodávaného kabelu pro video signál DVI-D
(digitální signál RGB) připojte počítač ke vstupnímu
konektoru DVI-D displeje (digitální signál RGB).
k výstupnímu konektoru DVI
počítače (digitální signál RGB)
kabel video signálu DVI-D
(digitální signál RGB)
(dodaný)
Instalace 3: Připojte audio přívody
Pokud nehodláte použít audio výstup, nemusíte toto
připojení provést.
Pokud používáte pevný podstavec, protáhněte nejdříve
kabely audio signálu skrz otvor, a teprve potom je připojte k
displeji. Pro další podrobnosti viz „Instalace 5: Zajistěte
kabely".
1
Propojte vstupní audio konektor displeje a výstupní
audio konektor počítače použitím audio kabelu
(nedodávaný).
ke vstupnímu
konektoru HD
15 (analogový
signál RGB)
k audio výstupu počítače nebo
jiného audio zařízení
2
Připojte audio kabel (nedodávaný) pevně k audio
výstupnímu konektoru displeje.
ke vstupnímu
konektoru DVI-D
(digitální signál
RGB)
Jakmile je propojení audio vstupu a výstupu dokončeno,
audio výstup bude změněn.
Připojte audio zařízení, které je v rámci vstupního rozmezí
znázorněného na specifikacích audio vstupů displeje. Příliš
vysoký vstup může displej poškodit.
8
audio přívod (nedodávaný)
k audio výstupu
k audio
vstupu
audio kabel
(nedodávaný)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: