Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 326

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

2
Podłącz kable sygnału wideo do monitora.
Jeżeli korzystasz ze stałego stojaka, przewlecz najpierw
kable przez otwór w stojaku, a następnie podłącz je do
monitora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zob.
„Konfiguracja 5: Zabezpieczenie przewodów".
x Podłączanie komputera wyposażonego w
złącze wyjściowe HD15 (analogowy RGB)
Korzystając z dołączonego kabla sygnału wideo HD15-
HD15 (analogowy RGB), podłącz komputer do złącza
wejściowego HD15 monitora (analogowy RGB).
do złącza wyjściowego HD15
komputera (analogowy RGB)
Kabel sygnału wideo
HD15-HD15 (analogowy
RGB) (w zestawie)
x Podłączanie komputera wyposażonego w
złącze wyjściowe DVI (cyfrowy RGB)
Korzystając z dołączonego kabla sygnału wideo DVI-D
(cyfrowy RGB), podłącz komputer do złącza
wejściowego DVI-D monitora (cyfrowy RGB).
do złącza wyjściowego DVI
komputera (cyfrowy RGB)
Kabel sygnału wideo
DVI-D (cyfrowy RGB)
(w zestawie)
Konfiguracja 3: Podłączanie
Jeżeli nie zamierzasz odtwarzać dźwięku, nie musisz
wykonywać tych połączeń.
Jeżeli korzystasz ze stałego stojaka, przewlecz najpierw
przewody audio przez otwór w stojaku, a następnie podłącz
je do monitora. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zob.
„Konfiguracja 5: Zabezpieczenie przewodów".
1
Połącz gniazdo wejścia sygnału audio monitora z
gniazdem wyjścia sygnału audio komputera lub
innego urządzenia audio za pomocą przewodu
audio (nie jest elementem zestawu).
do złącza
wejściowego
HD15
(analogowy
RGB)
do wyjścia audio komputera lub
innego urządzenia audio
2
Podłącz starannie kabel audio (nie jest elementem
zestawu) do gniazda wyjścia sygnału audio
monitora.
do złącza
wejściowego
DVI-D (cyfrowy
RGB)
Odtwarzanie dźwięku ulegnie zmianie po podłączeniu
wejścia i wyjścia audio monitora.
Podłączaj jedynie urządzenia audio mieszczące się w
zakresie wejścia audio określonym w specyfikacji wejścia
audio dla monitora. Zbyt wysoka częstotliwość wejścia może
spowodować uszkodzenie monitora.
8
przewodów audio
przewód audio (nie jest
elementem zestawu)
do wyjścia audio
do wejścia
audio
kabel audio (nie
jest elementem
zestawu)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: