Download  Print this page

Het Menu Positie Menu; Het Menu Ingang Zoeken; Het Menu Language; Het Menu Reset (standaardinstellingen Herstellen) - SONY SDM-S75N User Manual

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Voor gebruikers van Windows
Als Auto run werkt:
1 Klik op "Hulpprogramma voor instellen van monitor
(UTILITY)".
2 Klik op "Adjust", bevestig de resolutie en klik daarna op
"Next".
3 Het testpatroon voor PITCH, PHASE, H CENTER en V
CENTER verschijnen op volgorde.
Als Auto run niet werkt:
1 Open "Mijn computer" en klik met uw rechtermuisknop op
het pictogram CD-ROM. Ga naar de "Verkenner" en open
het pictogram CD-ROM.
2 Open [Utility] en selecteer [Windows].
3 Start [Win_Utility.exe].
Het testpatroon verschijnt.
Voor gebruikers van Macintosh
1 Open [Utility] en selecteer [Mac].
2 Start [Mac_Utility.exe]
Het testpatroon verschijnt.
Items
Druk op de m/M toetsen
FASE
De horizontale strepen op het scherm
minimaliseren.
PITCH
De verticale strepen verdwijnen.
H CENTRERING
De beeldpositie wordt aangepast
wanneer het beeld niet in het midden van
V CENTRERING
het scherm wordt weergegeven.

Het menu POSITIE MENU

Items
Druk op de m/M toetsen
POSITIE MENU
U kunt de positie van het menu op het
scherm wijzigen. U kunt kiezen uit 9
posities.

Het menu INGANG ZOEKEN

De modellen met digitale ingang zoeken naar ieder
ingangssignaal. U kunt automatisch over en weer schakelen
tussen de signalen.
Items
Kenmerken
AUTO AAN
Als de geselecteerde ingang geen signaal
heeft of als u een ingang selecteert met
de OK toets en deze ingang geen
invoersignaal heeft, wordt een
schermbericht weergegeven. Het
beeldscherm zoekt automatisch naar het
invoersignaal en schakelt automatisch
over naar een andere ingang.
Als de ingang wordt gewijzigd, wordt de
geselecteerde ingang weergegeven in de
linkerbovenhoek van het scherm.
Wordt er geen invoersignaal ontvangen,
dan wordt de energiespaarstand van de
monitor automatisch geactiveerd.
Items
Kenmerken
INGANG1
Als u het scherm inschakelt, wordt
INGANG1 of INGANG2 als
prioriteitsinstelling weergegeven (de
INGANG2
optie INGANG ZOEKEN zal niet
werken).
AUTO UIT
De ingang wordt niet automatisch
gewijzigd. Druk op OK om de ingang te
wijzigen.

Het menu LANGUAGE

Items
Druk op de m/M toetsen
ENGLISH
Engels
FRANÇAIS
Frans
DEUTSCH
Duits
ESPAÑOL
Spaans
ITALIANO
Italiaans
NEDERLANDS
SVENSKA
Zweeds
Russisch
Japans
Chinees
0 Het menu RESET
(standaardinstellingen herstellen)
Items
Kenmerken
OK
De aangepaste instellingen terugzetten
op de standaardinstellingen behalve de
instelling van het menu
(LANGUAGE).
ANNULEREN
Het herstellen van de
standaardinstellingen wordt geannuleerd
en er wordt teruggekeerd naar het
menuscherm.

Het menu TOETSEN SLOT

Items
Kenmerken
AAN
Alleen de 1 (stroom) schakelaar werkt.
Als u een andere handeling probeert uit
te voeren, verschijnt het pictogram
(TOETSEN SLOT) op het scherm.
UIT
uitgeschakeld. Als
SLOT) is ingesteld op AAN en u op de
MENU toets drukt, wordt
(TOETSEN SLOT) automatisch
geselecteerd.
15
(TOETSEN SLOT) wordt
(TOETSEN
NL

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: