Download  Print this page

SONY SDM-S75N User Manual Page 347

Sdm-s75 series and sdm-s95 series tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Kazalo
• Macintosh je blagovna znamka
Apple Computer, Inc., registrirana v
ZDA in drugih državah.
®
• Windows
je blagovna znamka
Microsoft Corporation v ZDA in
drugih državah.
• IBM PC/AT in VGA sta blagovni
znamki IBM Corporation iz ZDA.
• VESA in DDC
sta blagovni znamki
Video Electronics Standards
Association.
E
S
NERGY
TAR je v ZDA
registrirana blagovna znamka.
• Adobe in Acrobat sta blagovni
znamki Adobe Systems
Incorporated.
• Vsa druga imena proizvodov
omenjenih v tem besedilu so lahko
blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke ustreznih podjetij.
• Nadalje, "™« in "®« v tem priročniku
nista vedno omenjena.
http://www.sony.net/
Varnostni napotki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Preverjanje naziva modela zaslona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Deli monitorja in elementi za nastavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Namestitev 1: Sestavite stojalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Namestitev 2: Priključite video signalne kable . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Namestitev 3: Priključite avdio kable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Namestitev 4: Priključite napajalni kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Namestitev 5: Zavarujte kable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Namestitev 6: Vklopite zaslon in računalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Namestitev 7: Nastavite naklon in višino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Izbira vhodnega signala (INPUT1/INPUT2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prilagoditev vašega zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Pomikanje po meniju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Seznam možnosti v menijih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PICTURE ADJUST meni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Meni COLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Meni SHARPNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Meni SCREEN (samo analogni RGB signal) . . . . . . . . . . . . . . . 14
Meni MENU POSITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Meni INPUT SENSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Meni LANGUAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
0 Meni RESET (povrnitev privzetih nastavitev). . . . . . . . . . . . . . . 15
Meni MENU LOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tehnične značilnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Funkcija varčevanja energije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zmanjševanje porabe energije (ECO Način) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
(samo analogni RGB signal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odpravljanje napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Sporočila na zaslonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Simptomi težav in njihovo odpravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
TCO'99 Eco-document (for the black model). . . . . . . . . . . . . . . . . . .i
TCO'03 Eco-document (for the silver model) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
3
SI

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for SONY SDM-S75N

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: